Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

b- Alay Etmek, Kötü Lakap Takmak, Çirkin Söz

b


b-
Alay Etmek, Kötü Lakap Takmak,
Çirkin Söz:Bir topluluğun diğerini, bir
kadının başka bir kadını alaya alması, müslümanları kötü ve olmadık lakaplarla
çağırmak olgun davranış değildir. Kur'an,'...bunları yapmayın' dedikten sonra
??.İmandan sonra fısk ne kötü bir isimdir? diye ilave ediyor ve bu kötü
davranışları yaptıktan sonra tevbe etmeyenlere zalim diyor.[1]


Müslümanların çirkin söz kullanması
her zaman kötüdür. Ancak Hacc yolculuğundaki yorgunluk bu hataya daha fazla yol
açabilir. Bunun için Kur'an hacı adaylarını bu fısk'a düşmemeleri konusunda
tekrar uyarıyor.[2]


[1]
Hucurât: 49/11.
[2]
Bakara: 2/197, Hüseyin K. Ece, İslam'ın Temel Kavramları, Beyan Yayınları:
198-199.

FISK VE FÂSIK ..
Fâsık Kime Denir? .
Fıskın Çeşitleri
1- İnançla İlgili Fısk
2- Dinî Emir ve Yasaklarda Gevşeklik ve İhmal
FISK ..
A- Fısk Sayılan Davranışlar
A1- Allah ve Peygamber İnancıyla İlgili Fısk Sayılan Tutum ve Davranışlar
a- Allah'ı İnkâr veya Şirk Koşma
b- Allah'ın Âyetlerini Yalanlama
c- Münafıklık
d- Allah'ı Unutma
e- Allah'ın İndirdiği Hükümlerle Hükmetmemek
f- Başka Bir Şeyi Cihada Tercih Etmek
A2- Diní Emir ve Yasaklar Konusunda Fısk
a- Şirk Koşmak, Fala Bakmak, Haram Olan Etleri Yemek
b- Alay Etmek, Kötü Lakap Takmak, Çirkin Söz
c- Yalancı Şahitlik ve Yalan Haberler Yaymak
d- Teref (Mal Varlığı İle Şımarma)
e- Ahde Vefa Göstermemek
f- Lût Kavminin Çirkin Fiili
g- İsrailoğullarının Bazı Tutum ve davranışları
B- Fısk'a Düşmenin (Fasık Olmanın) Sonuçları
1- Allah (cc) Fasıklardan Razı Değildir
2- Allah (cc) Fasıkları Hidayete (Doğru Yola) Eriştirmez
3- Dünyada Azap
4- Helâk Edilme
5- Ahiretteki Ceza
C- Fasıklığın Sembol Tipleri
D- Fısk'ın Çeşitleri
FISK - FASIK ..
Fıskın Tanımı ve Mâhiyeti
Fâsık Kime Denir? .
Fıskın Çeşitleri
1- İnançla İlgili Fısk .
2- Dinî Emir ve Yasaklarda Gevşeklik ve İhmal
Fıskın Sosyal Niteliği
Fısk Davranışlarının Sonucu .
a- Allah, Fâsıkları Hidayete Eriştirmez, Onlardan Râzı Olmaz .
b- Dünyevî Azap ve Helâk .
c-Uhrevî Azap ve Cehennem ..
Fıskın Sembol Tipleri
Büyük Günahlar
Büyük Günah İşlemenin Neticesi
Küçük Günahlar
Muhâtaba Göre Günahlar
a- Fasık Kime Denir? .
b- Fasık Kavramının Anlam Sahası
c- Kur'an'a Göre Fasıklar