Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

D- Fısk'ın Çeşitleri

D

D- Fısk'ın Çeşitleri:

?Fısk veya füsuk' yanlış bir tavrın adıdır.
Dinin sınırlarından dışarı çıkanların yaptığı hatayı açık bir şekilde
vurgulamaktadır.

İblis'in, Allah'ın ?secde et' emrine karşı
gelerek isyan etmesi ?fısk' olduğu gibi, peygamberlere karşı gelenlerin,
servetiyle ve makamıyla şımarıp günah işleyenlerin tavrı, ?ben sizin ilâhınızım'
diyen firavunun ve ona bu işinde yardımcı olanların davranışı, münafıkların
ikili oynamaları, yahudilerin peygamberlere karşı tutumları, hırıstiyanların
Allah'ın emrinin dışına çıkmaları, mü'minlerin haram işlemeleri de ?fısk' olarak
nitelenmektedir.

İslâm Şeriatına göre ?fısk'ın üç derecesi
vardır:

1-
Günahı çirkin kabul etmekle beraber ara sıra günah işlemek,

2-
Günahın haram olduğunu bile bile ısrarlı ve devamlı bir şekilde işlemek,

3-
Günahın çirkinliğini kabul etmeyerek, yani günahları helâl sayarak onu
yapmaktır.

Üçüncü derece şüphesiz ki İslâm'ın inkâr ve küfr
dediği derecedir. İnsan yaratılışı gereği itaat ta edilebilir, günah ta
işleyebilir. Allah (cc) genelde insanlara, özelde de günah işleyen mü'minlere
tevbeyi tavsiye ediyor. Mü'minlerin bile bile günahta ısrar etmeyeceklerini,
hatalarını anladıkları zaman bu hatalarından vaz geçeceklerini haber veriyor.[1]

Ancak bir kimse günahı kendi aklınca helâl kabul
ederek, Allah'ın koyduğu sınırları tanımazsa, ısrarlı bir şekilde Din'in günah
saydığı şeyleri işlemeye korkusuzca devam ederse; bu tutum, inkârdan, Allah'a
karşı gelmekten başka bir şey değildir.

Mü'minler hakkında ?fısk', bazen onları küfre
götürebilecek hassas bir noktadır. Peygamberimiz (sav) mü'minleri küçük
günâhlardan bile sakındırıyor. Küçük günahları işlemeyi alışkanlık haline
getirmek, mü'mini büyük günah işlemeye alıştırır. Onları da devamlı yapan,
giderek işlediği günahların helâl olduğunu, onların haram olmadığını kabul etme
tehlikesine kadar götürür.

Bu da ?fısk'tan başka bir şey değildir. Dikkat
edilirse günahları çekinmeden işlemek ancak inkâr edenlerin, Allah'a karşı
gelenlerin tavrıdır. Kur'an, onların bu tutumlarına ?fısk', kendilerine de
?fasık' diyor. Mü'minleri de onların bu ?fısk' olan davranışlarından
sakındırıyor.[2]
[1]
Ali İmran: 3/135.

[2]
Hüseyin K. Ece, İslam'ın Temel Kavramları, Beyan Yayınları: 202-203.

FISK VE FÂSIK ..
Fâsık Kime Denir? .
Fıskın Çeşitleri
1- İnançla İlgili Fısk
2- Dinî Emir ve Yasaklarda Gevşeklik ve İhmal
FISK ..
A- Fısk Sayılan Davranışlar
A1- Allah ve Peygamber İnancıyla İlgili Fısk Sayılan Tutum ve Davranışlar
a- Allah'ı İnkâr veya Şirk Koşma
b- Allah'ın Âyetlerini Yalanlama
c- Münafıklık
d- Allah'ı Unutma
e- Allah'ın İndirdiği Hükümlerle Hükmetmemek
f- Başka Bir Şeyi Cihada Tercih Etmek
A2- Diní Emir ve Yasaklar Konusunda Fısk
a- Şirk Koşmak, Fala Bakmak, Haram Olan Etleri Yemek
b- Alay Etmek, Kötü Lakap Takmak, Çirkin Söz
c- Yalancı Şahitlik ve Yalan Haberler Yaymak
d- Teref (Mal Varlığı İle Şımarma)
e- Ahde Vefa Göstermemek
f- Lût Kavminin Çirkin Fiili
g- İsrailoğullarının Bazı Tutum ve davranışları
B- Fısk'a Düşmenin (Fasık Olmanın) Sonuçları
1- Allah (cc) Fasıklardan Razı Değildir
2- Allah (cc) Fasıkları Hidayete (Doğru Yola) Eriştirmez
3- Dünyada Azap
4- Helâk Edilme
5- Ahiretteki Ceza
C- Fasıklığın Sembol Tipleri
D- Fısk'ın Çeşitleri
FISK - FASIK ..
Fıskın Tanımı ve Mâhiyeti
Fâsık Kime Denir? .
Fıskın Çeşitleri
1- İnançla İlgili Fısk .
2- Dinî Emir ve Yasaklarda Gevşeklik ve İhmal
Fıskın Sosyal Niteliği
Fısk Davranışlarının Sonucu .
a- Allah, Fâsıkları Hidayete Eriştirmez, Onlardan Râzı Olmaz .
b- Dünyevî Azap ve Helâk .
c-Uhrevî Azap ve Cehennem ..
Fıskın Sembol Tipleri
Büyük Günahlar
Büyük Günah İşlemenin Neticesi
Küçük Günahlar
Muhâtaba Göre Günahlar
a- Fasık Kime Denir? .
b- Fasık Kavramının Anlam Sahası
c- Kur'an'a Göre Fasıklar