Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

2- Allah (cc) Fasıkları Hidayete (Doğru Yola) Eriştirmez

2

2- Allah
(cc) Fasıkları Hidayete (Doğru Yola) Eriştirmez:

Rabblerine karşı sorumluluk bilinci
taşımayanlar (O'ndan ittika etmeyenler) ve O'nun buyruklarını can kulağı ile
dinlemeyenler fısk'a düşerler. Allah (cc) böylelerini hidayete ulaştırmaz.[1]

Münafıklık yapıp fısk'a düşenleri;
böylece doğru yoldan kendi arzularıyla çıkanları Allah (cc) hidayetten mahrum
eder. Çünkü onlar O'nun âyetlerini bile bile inkâr etmekteler, ya da alaya
almaktalar.[2]
Hz. Musa'yı (as) dinlemeyip inciten, bu sebeple de doğru yoldan sapan topluluğa
da aynı gerçek söylenmişti.[3][1]
Maide: 5/108.

[2]
Tevbe: 9/24.

[3]
Saff: 61/5; Hüseyin K. Ece, İslam'ın Temel Kavramları, Beyan Yayınları: 200.

FISK VE FÂSIK ..
Fâsık Kime Denir? .
Fıskın Çeşitleri
1- İnançla İlgili Fısk
2- Dinî Emir ve Yasaklarda Gevşeklik ve İhmal
FISK ..
A- Fısk Sayılan Davranışlar
A1- Allah ve Peygamber İnancıyla İlgili Fısk Sayılan Tutum ve Davranışlar
a- Allah'ı İnkâr veya Şirk Koşma
b- Allah'ın Âyetlerini Yalanlama
c- Münafıklık
d- Allah'ı Unutma
e- Allah'ın İndirdiği Hükümlerle Hükmetmemek
f- Başka Bir Şeyi Cihada Tercih Etmek
A2- Diní Emir ve Yasaklar Konusunda Fısk
a- Şirk Koşmak, Fala Bakmak, Haram Olan Etleri Yemek
b- Alay Etmek, Kötü Lakap Takmak, Çirkin Söz
c- Yalancı Şahitlik ve Yalan Haberler Yaymak
d- Teref (Mal Varlığı İle Şımarma)
e- Ahde Vefa Göstermemek
f- Lût Kavminin Çirkin Fiili
g- İsrailoğullarının Bazı Tutum ve davranışları
B- Fısk'a Düşmenin (Fasık Olmanın) Sonuçları
1- Allah (cc) Fasıklardan Razı Değildir
2- Allah (cc) Fasıkları Hidayete (Doğru Yola) Eriştirmez
3- Dünyada Azap
4- Helâk Edilme
5- Ahiretteki Ceza
C- Fasıklığın Sembol Tipleri
D- Fısk'ın Çeşitleri
FISK - FASIK ..
Fıskın Tanımı ve Mâhiyeti
Fâsık Kime Denir? .
Fıskın Çeşitleri
1- İnançla İlgili Fısk .
2- Dinî Emir ve Yasaklarda Gevşeklik ve İhmal
Fıskın Sosyal Niteliği
Fısk Davranışlarının Sonucu .
a- Allah, Fâsıkları Hidayete Eriştirmez, Onlardan Râzı Olmaz .
b- Dünyevî Azap ve Helâk .
c-Uhrevî Azap ve Cehennem ..
Fıskın Sembol Tipleri
Büyük Günahlar
Büyük Günah İşlemenin Neticesi
Küçük Günahlar
Muhâtaba Göre Günahlar
a- Fasık Kime Denir? .
b- Fasık Kavramının Anlam Sahası
c- Kur'an'a Göre Fasıklar