Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

İnsanın Bazı Temel Özellikleri

İnsanın Bazı Temel Özellikleriİnsanın
Bazı Temel Özellikleri1)
İnsan bilinçli bir varlıktır: İnsan özvarlığının bilincinde olan bir varlıktır.
Yani kendi yaratılışını, kâinatın niteliğini, kendisi ile kâinat arasındaki
ilişkinin nasıl olduğu ve nasıl olması gerektiğinin bilincine sahiptir.

2)
İnsan seçme yeteneğine sahip tek varlıktır: İnsan tabiata karşı, maddî ve ruhî
isteklerine karşı, üzerinde egemen olan ilâhî ve beşerî otoriteye karşı
gelebilecek kabiliyettedir.

Mesela; İnsan kendini sevme ve
tehlikeden koruma içgüdüsüne karşı gelip intihar edebilir. Kendi varlığını hiçe
sayıp başkası veya inandığı değerler uğruna fedakârlık yapabilir, hayatını bile
feda edebilir. Lüks içinde ve rahat bir ortamda yaşama imkânı varken, bunlardan
kaçınıp mütevazi yaşamayı seçebilir. Tüm bunlar insanın seçebilen bir varlık
olduğunu gösterir.

3)
İnsan üretme (icat etme) yapar: En küçük şekillerden dev sanayi ürünlerine,
güzel sanatlardan mimariye kadar pek çok yeni şeyler meydana getirir.


4)
İnsan meraklı bir varlıktır: İnsanlar canlılar içinde en meraklı yaratıklardır;
hatta tek meraklı varlıktır diyebiliriz. Çünkü hayvanların herhangi bir şeye
yönelmeleri meraklarından değil içgüdülerinden kaynaklanır. Oysa insan, merakı
sayesinde tabiatı ve kendisini keşfeder. Bu gün ulaşılan teknolojik gelişmenin
ve sosyal bilimlerin temeli insanın tabiatı ve kendisini merak etmesine dayanır.


[1]
[1]
Ahmed Kalkan, İslam Akaidi: 186-187; Ahmed Kalkan, Kur'an Kavram Tefsiri.