Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Kur'an-ı Kerim'de İnsan.

Kur

Kur'an-ı
Kerim'de İnsan

Kur'an-ı Kerim'de 240 yerde zikredilen
nâs (insanlar) kelimesi yanında; insan kelimesi 65 yerde, ins kelimesi 18 ve
ünâs kelimesi de 5 ayette geçer. Yine insan anlamında abd ve ıbâd kelimeleri
130; beşer 37 yerde, benî Adem ifadesi de 7 ayette geçer. Kur'an-ı Kerim,
insanlara gönderilen bir kitaptır. Kur'an'ın ekseninde insan vardır. Her
ayet insanla ilgilidir. İnsanı en iyi tanıyan onun yaratıcısı olduğundan,
kullanım kılavuzu şeklinde, insanın nasıl yaşaması gerektiği o kitapta
öğretilir. İnsanın nasıl bir varlık olduğu, yaratıcı tarafından tanımlanır.

Kur'an'da insanın doğrudan bir tanımı
yapılmamış, farklı yerlerde, değişik özelliklerine temas edilmiştir. Kur'an-ı
Kerim'de insan gerçeği şöyle açıklanır[1]:
[1]
Ahmed Kalkan, İslam Akaidi: 187; Ahmed Kalkan, Kur'an Kavram Tefsiri.