Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

İnsanın Konumu ve Görevi

İnsanın Konumu ve Görevi

İnsanın
Konumu ve Görevi

İnsan çok değerli bir varlıktır. Aklı
ve iradesiyle diğer varlıklardan ayrılır.

Herşey onun hizmetine verilmiştir.

Kâinattaki herşey onun destekleyicisi
ve yardımcısıdır.

Tabiat,hayvan, bitki, eşya, hayat,
toplum, ve diğer insanlarla uyum içindedir.

Özünde, ruhunda, vicdanında, zihninde
kısaca yaratılışında güvenlik, barış, iyilik, güzellik, merhamet, sevgi ve
insaf vardır.

İnsanın zaafları, ihtiyaçları,
eksiklikleri vardır.

Başıboş yaratılmamıştır. Yeryüzünde
önemli görevleri vardır.

İnsanın asıl görevi kulluk ve
yeryüzünde halife olmaktır.

[1]
[1]
Ahmed Kalkan, İslam Akaidi: 193-194; Ahmed Kalkan, Kur'an Kavram Tefsiri.