Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

İnsan Ölünce Ne Olacak?.

İnsan Ölünce Ne Olacak

İnsan
Ölünce Ne Olacak?

İnsan, Allah'tan gelmiştir ve Allah'a
gitmektedir. Eceli geldiğinde her canlı gibi her insan da ölüm denilen geçitten
geçerek gayb âlemine gider. Şu bir gerçektir ki, ölmek, yok olmak değildir.
Ölüm, insanı oluşturan asıl öge olan ruhun, elbisesi durumunda olan geçici beden
unsurundan bir müddet ayrılıp onu terk etmesidir. İnsanın fizikî yapısıyla
ilgili faaliyetleri dursa bile, ruh bakımından bağlı bulunduğu hususlarla hiçbir
zaman ilgisi kesilmez. Yani, maddî faaliyetler son bulur, ruhî değerlere bağlı
hareketler ise aynen devam eder. Ruh âleminin özelliklerini anlamamız için
Cenab-ı Hak, uyku denilen olayla her gün maddî ve duygusal varlığımızdan ayrılıp
rüya ile ruhanî âlemin özelliklerini seyr etmemizi sağlamaktadır.

Müslüman açısından ölüm, korkulacak
bir olay değil; esas yurdumuz, baba mekânımız olan cennet yurduna, sonsuz âleme
göç etmek demektir. Zorluk ve yoklukların sona ermesi, sevdiğimiz her şeye
kavuşma demektir.

[1]
[1]
Ahmed Kalkan, İslam Akaidi: 194; Ahmed Kalkan, Kur'an Kavram Tefsiri.