Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Kaalu Bela Ne Demektir?.

Kaalu Bela Ne Demektir

Kaalu
Bela Ne Demektir?

?Ne
zamandan beri müslümansın?? sorusuna; ?kaalu bela? zamanından beri müslümanım
diye cevap veririz. Allah dünyayı, varlıkları yaratmadan önce, gelmiş ve gelecek
bütün insanların ruhlarını yaratarak, bunları ilahi huzurunda toplamış ve
kendilerine: ?Ben sizin Rabbınız değil miyim?? diye sormuştu. Ruhlar da: ?evet,
Sen bizim Rabbımızsın? demişlerdi. (Bkz. A'raf, 172) İşte, bu konuşmanın olduğu
zamana ?kaalu bela? zamanı denir. Rabbımız, ruhların bu sözlerinde durup
durmayacaklarını bizzat kendilerine göstermek, her türlü niyet ve işlerinde
kendilerini görgü şahidi yapmak için, her ruhu ayrı bir cesede yerleştirerek
dünyaya göndermektedir. Akıllı insan, kaalu belada, Allah'ın huzurunda verdiği
kulluk sözüne ömrü boyunca sadık kalan insandır.

[1]
[1]
Ahmed Kalkan, İslam Akaidi: 193; Ahmed Kalkan, Kur'an Kavram Tefsiri.