Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Kur'an'da İnsanın Yaratılması ve Halifeliği

Kur

Kur'an'da İnsanın Yaratılması ve Halifeliği

?Hani Rabbin meleklere 'Ben yeryüzünde
bir halife yaratacağım' demişti. Onlar da: 'Orada bozgunculuk yapacak, kanlar
akıtacak birini mi var edeceksin? Oysa biz Seni överek yüceltiyor ve Seni
devamlı takdis ediyoruz' dediler; Allah: 'Ben şüphesiz sizin bilmediklerinizi
bilirim' dedi.

Ve Adem'e bütün isimleri öğretti,
sonra eşyayı meleklere gösterdi. 'Eğer sözünüzde samimi iseniz bunların
isimlerini bana söyleyin' dedi.

Cevap verdiler: 'Sen münezzehsin,
Senin öğrettiğinden başka bizim bir bilgimiz yoktur. Şüphesiz Sen hem bilensin,
hem hakîmsin'.

Allah: 'Ey Adem, onlara isimlerini
söyle' dedi, Adem isimlerini söyleyince, Allah: 'Ben gökler ve yerde görünmeyeni
biliyorum, sizin açıkladığınızı ve gizlemekte olduğunuzu da bilirim, diye size
söylememiş miydim?' dedi.

Meleklere: 'Adem'e secde edin'
demiştik, İblis müstesna hepsi secde ettiler, o ise kaçındı, büyüklük tasladı ve
inkâr edenlerden oldu.?
(2/Bakara, 30-34)

?And olsun ki, sizi yarattık, sonra
şekil verdik, sonra meleklere, 'Adem'e secde edin' dedik; İblis'ten başka hepsi
secde etti, o secde edenlerden olmadı.?
(7/A'râf, 11)

?And olsun ki, insanı kuru balçıktan,
işlenebilen kara topraktan yarattık. Cinleri de, daha önce dumansız ateşten
yarattık. Rabbin meleklere: 'Ben, balçıktan, işlenebilen kara topraktan bir
insan yaratacağım. Onu yapıp ruhumdan üflediğimde ona secdeye kapanın' demişti.?
(Hicr, 26-29)

Bu ve benzeri ayetlerden yola çıkarak
Hz. Adem'in şahsında insan olmanın meziyetlerinin şunlar olduğunu
söyleyebiliriz:

a-
Allah, insanı yeryüzünün halifesi
(temsilcisi) yapmıştır.

b-
Ona ruhundan üflemiştir.

c-
Tüm eşyanın isimlerini ona öğretmiştir.

d-
Melekler ona secde etmiştir.

[1]
[1]
Ahmed Kalkan, İslam Akaidi: 190-191; Ahmed Kalkan, Kur'an Kavram Tefsiri.