Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Mâlikü'l-Mülk .

Mâlikü

Mâlikü'l-Mülk

Mâlikü'l-Mülk: Mülkün ebedî sahibi
demektir.
?De ki: "Ey mülkün sahibi
Allah'ım, dilediğine mülkü verirsin ve dilediğinden mülkü çekip-alırsın,
dilediğini aziz kılar, dilediğini alçaltırsın; hayır Senin elindedir. Gerçekten
Sen, herşeye güç yetirensin." (Âl-i İmrân: 3/26)
Şu an bulunduğunuz yerden
etrafınıza baktığınızda gördüğünüz herşeyin Sahibi vardır. Oturduğunuz koltuk,
Sahibinin var ettiği atomlardan oluşmaktadır. Saksıda duran çiçek, Sahibinin ona
sağladığı imkanlarla (güneş, su vs.) büyümektedir. Pencereden görünen deniz ve
içindeki tüm canlılar Sahipleri dilediği için orada bulunmaktadır....
Ve hatta kendi bedeniniz; o da
sizden tamamen bağımsız olarak sizi var edenin kontrolündedir. Tüm uzuvlarınız,
damarlarınız, sinir sisteminiz, hücrelerinizin her biri Sahibinizin ilminin ve
üstün aklının eserleridir. Bu sayılanların hiçbiri sizin sahip olmayı düşünüp
tasarladığınız, sonra da var ettiğiniz şeyler değildir.
Siz dünyaya gözünüzü
açtığınızda hem kendi bedeninizdeki kusursuz sistemle, hem de içinde
bulunduğunuz dünyayla ve hatta tüm evrenle karşılaştınız. Ancak bundan önce
bunların hiçbirine sahip değildiniz ve bundan sonra da kendi iradenizle bunlara
sahip olmanız mümkün değildir. Elbette bu gerçek tüm insanlar için geçerlidir. O
halde herşeyin mülkü onları Yaratana aittir; yani herşeyin yaratıcısı ve sahibi
olan Allah'a...
Bu açık gerçeğe rağmen insan
körleşir ve O'nun varlığını gözardı ederek elindeki herşeyin kendisine ait
olduğu zannına kapılır. Tüm acizliğine rağmen kendini üstün görme yanılgısı
içinde olan insan büyüklenir ve inkara kalkışır. Fakat bu inkar yalnızca
kendisine zarar verir; çünkü Hz. Musa'nın söylediği gibi;
"Eğer siz ve
yeryüzündekilerin tümü inkar edecek olsanız bile şüphesiz Allah hiçbir şeye
muhtaç değildir, övülmüştür." (İbrâhim: 14/8)

[1][1]
Ahmet Kalkan Kur'an Kavram Tefsiri.