Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Şefaat İzni

Şefaat İzni

Şefaat İzni:

Kur'an, şefaat olayının daha
çok Âhiretteki durumunu anlatmaktadır.
?...O'nun izni olmadan,
O'nun katında şefaat edecek kimdir?...? (Bakara: 2/255) âyeti, eğer Allah
izin verirse başkalarının da şefaat isteğinde bulunabileceği anlamına geldiği
gibi; müşriklerin şefaat umdukları bütün putlar ve benzerleri asla şefaatçi
olamazlar, çünkü Allah (c.c.) onlara böyle bir yetki vermemiştir manasına da
gelir. Yûnus Sûresi 3. âyette de benzer ifadeleri görüyoruz. Allah (c.c.), kendi
katından ahid (söz) almışlara[1]
Hakka şâhidlik edenlere[2],
dilediği ve râzı olduğu kimselere[3]
şefaat etmeleri için izin vermektedir.

[4][1]
Meryem: 19/87.


[2]
Zuhruf: 43/86.


[3]
Necm: 53/26.


[4] Ahmet
Kalkan Kur'an Kavram Tefsiri.