Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Vâsi'

Vâsi

Vâsi'

Vâsi': Geniş, Kuşatıcı
demektir.
?Ey iman edenler, içinizden
kim dininden geri döner (irtidat eder)se, Allah (yerine) kendisinin onları
sevdiği, onların da kendisini sevdiği mü'minlere karşı alçak gönüllü, kafirlere
karşı ise 'güçlü ve onurlu,' Allah yolunda cihad eden ve kınayıcının
kınamasından korkmayan bir topluluk getirir. Bu, Allah'ın bir fazlıdır, onu
dilediğine verir. Allah (rahmetiyle) geniş olandır, bilendir.? (Mâide: 5/54)
Allah'ın genişliği tüm evreni
kuşatmıştır. Yokluktan varlığı yaratan Allah mekana bağımlı değildir, tüm
mekanların üstündedir. Çünkü mekanı da yaratan O'dur. Allah'ın göklerde olduğu
zannı birçok toplumda inanılan bir konudur; bu toplumlarda en büyük gücün
göklerde olduğuna inanılır. Allah'a dua ettiklerinde insanlar, yüzlerini göğe
çevirerek batıl bir tutum içine girerler. Gerçekte ise;
"Doğu da Allah'ındır, batı
da. Her nereye dönerseniz Allah'ın yüzü (kıblesi) orasıdır. Şüphesiz ki Allah,
kuşatandır, bilendir." (Bakara: 2/115)
Oysa Allah, Kuran'da 'göklerin
ve yerin Rabbi' olduğunu bizlere bildirir. Bütün genişliğe sahip olanın da
kendisi olduğunu söyler. Allah her yere istiva etmiştir. Allah'ın mülkü
geniştir. Nimetleri tükenmez, rahmetinin sınırı yoktur, bağışlaması da çok geniş
olandır. Kullarının tüm ihtiyaçlarını onlar hiçbir şey yapmadan karşılayan
Allah'ın rahmeti ve merhameti tüm insanlığa yeter.
'Vâsi' sıfatı özellikle
müminler üzerinde çok yoğun olarak tecelli eder. Yukarıda da belirttiğimiz gibi
Allah'ın rahmeti ve merhameti son derece geniştir. İnanan kullarını rahmetiyle
sarıp kuşatmıştır ve dünyada onları tüm düşmanlardan korur. Örneğin insanlardan
bazıları dine zarar verebilmek kastıyla müminlere gelecek nimetleri engellemeye,
onlara zorluk çıkarmaya çalışırlar. Veya münafıklar,
"... Allah'ın Resûlü yanında
bulunanlara hiçbir infak (harcama)da bulunmayın, sonunda dağılıp gitsinler ..."
(Münâfikun: 63/7) diyerek sözde inananlara zarar verebileceklerini zannederler.
Oysa ki münafıkların göz ardı ettiği bir gerçek vardır: Allah, dilediği kulunu
geniş rahmet hazinesinden zengin kılar. Çünkü göklerin ve yerin hazineleri
O'nundur.
"Ve sizin dininize
uyanlardan başkasına inanıp güvenmeyin." De ki: "Şüphesiz doğru yol Allah'ın
dosdoğru yoludur. Size verilenin bir benzeri birine (İslam peygamberine)
veriliyor ya da Rabbinizin katında onlar (Müslümanlar) size karşı deliller
getiriyorlar, diye mi (bu telaşınız?) De ki: "Şüphesiz 'lutuf ve ihsan (fazl)'
Allah'ın elindedir, onu dilediğine verir. Allah (rahmeti) geniş olandır,
bilendir." (Âl-i İmrân: 3/73)[1][1]
H. Yahya, Allah'ın İsimleri, Vural Yayınları. Ahmet Kalkan Kur'an Kavram
Tefsiri.