Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Sâlih Amelin Sonuçları a- Güzel Bir Gelecek ve Mutluluk.

Sâlih Amelin Sonuçları

Sâlih Amelin Sonuçları

a- Güzel Bir Gelecek ve Mutluluk

Kur'an-ı Kerim'de, iman edip
salih amel işleyenleri güzel bir gelecek ve mutluluğun beklediği ifade edilerek
şöyle buyrulmaktadır: ?İman eden ve salih amel işleyenler için güzel bir
gelecek ve mutluluk (tûbâ) vardır.? (13/Ra'd, 29) Ayette ifade edilen güzel
bir gelecek ve mutluluğun, iman edip salih amel işleyenlerin olacağı
belirtilmektedir. Çünkü iman etmek ve bu imanın gerektirdiği şekilde güzel
davranışlarda bulunmak, helal ve haram kavramlarını en ince noktasına kadar
düşünüp, bu doğrultuda hareket etmek, mü'min için umulan, ama oldukça da zor
başarılan davranışlardandır. İşte kim bunları yerine getirirse, Allah
böylelerine mutluluk ve güzel gelecek vadetmektedir ki, Allah'ın verdiği sözden
dönmeyeceği açık bir şekilde beyan edilerek şöyle buyrulmaktadır: ?Bu,
Allah'ın vadidir. Allah, vadinden caymaz.? (39/Zümer, 20) Ra'd suresi 29.
ayette geçen ?tûbâ? kelimesinin, nimet, gıpta etmek, sevinç ve göz
aydınlığı, güzellik, hayır, keramet, cennet, cennette bir ağaç anlamlarına
geldiği rivayet edilmektedir.