Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

h- Dinamizm Kazanmaları

h

h- Dinamizm Kazanmaları

İman edip salih amel işlemek,
insanı dinamizme sevkeder. Çünkü iman ve salih amel, bir noktada, mü'minin boş
işlerle meşgul olmasını engeller. Çünkü mü'minler ayetlerde de ifade edildiği
gibi "... Faydasız bir şeye rastladıkları zaman, yüz çevirip vakarla
geçerler. Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman onlara karşı kör
ve sağır davranmazlar." (25/Furkan, 72-73)
İnsanın sabahın erken
saatlerinden, gecenin belirli bir vaktine kadar Rabbı ile başbaşa kalması, bir
salih ameldir ve bunu insana ancak inancı yaptırabilir. Yani kılacağı beş vakit
namaz, mü'minin Rabbı ile başbaşa kalmasını sağlayacaktır ki, namazın salih
amellerin en üstünü olduğu belirgindir. Namaz, özellikle cemaatle kılındığında
mü'minin hem kendisine ve hem de çevresine karşı sorumlu ve uyanık olmasını
sağlayacaktır. Böylece mü'min salih ve muslih (aktif bir insan) olma yolunda
gayret gösterecek demektir. Ramazan'da oruç tutan bir mü'min, toplumdaki
yoksulları düşünür. Bu durum, mü'mini dinamik tutarak onun devamlı çalışmasını
sağlayacak ve yine çevresinde fakir ve yoksul olanlara sadaka ve zekât yoluyla
yardıma koşacaktır ki, bunlar da salih amelin birer göstergeleridir. Psikolojik
açıdan ibadetlerin insan ruhu üzerinde etkisinin olduğu ve insanı huzur ve
sükûna kavuşturduğu bilinmektedir. Günlük ibadetlerini yerine getiren bir mü'min,
Allah'a karşı görevini yapmanın rahatlığı yanında, kendini de yenilemiş ve
dinamik bir hayata kavuşmuş olacaktır. Böylece mü'minler, Allah'ın bütün
insanları sadece kendisine kulluk etmeleri için yarattığının (51/Zâriyât, 56)
şuuru içinde hareket etmeleri gerektiğini idrak etmiş olacaklardır.