Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Salih Amelle İlgili Ayet-i Kerimeler

Salih Amelle İlgili Ayet

Salih Amelle İlgili Ayet-i Kerimeler

Salih Amel İşlemek: Kehf, 110;
Fatır, 10; Yasin, 12; Haşr, 18; Müzzemmil, 20.
Salih Amel İşleyenlerin
Mükâfatı: Bakara, 25, 82, 277; Al-i İmran, 57; Nisa, 57, 122-123, 173; Maide, 9;
A'raf, 42; Yunus, 9, 26; Hud, 11, 23; Ra'd, 29; Kehf, 30-31, 107-108; Meryem,
60-63; Enbiya, 94; Kasas, 84; Ankebut, 7, 9, 58-59; Lokman, 8-9; Secde, 19;
Fatır, 7; Fussılet, 8; Şura, 22-23; Muhammed, 12; Talak, 11; İnşikak, 25; Büruc,
11; Tin, 6; Beyyine, 7-8.
Salih Amel İşleyenlerin
Üstünlüğü: Asr, 1-3.
Salih Amel, Dünyalık Şeylerden
Hayırlıdır: Kehf, 46; Meryem, 76.
Salih Amel İşleyenlerin
Kusurlarını Allah Bağışlar: Ankebut, 7; Necm, 32.
Allah'ın, Salih Amel Nasib
Etmesi İçin Süleyman a.s.'ın Duası: Neml, 19; Ahkaf, 15.
Salih Amel İşleyenlerin
Yaptıkları, Kendi İyilikleri İçindir: Rum, 44-45; Fussılet, 46; Casiye, 15.
Amelsiz İman: En'am, 158.
Amelde İhsan: Bakara, 112.
Kötü Amel İşleyenler: Fatır, 8,
10; Yasin, 12; Fussılet, 46; Casiye, 15.
Bütün Amelleri Allah Bilir ve
Görür: Fecr, 14; Adiyat, 11.
Bütün Amellere Karşılık
Verilecektir: Zariyat, 6; Necm, 31; Zilzal, 6-8.
Amellere Göre Dereceler Vardır:
En'am, 132; Ahkaf, 19; İnsan, 1-2; Leyl, 4.
Amellerin Boşa Gitmesi:
Muhammed, 33.