Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

f- Sevginin Oluşması

f

f- Sevginin Oluşması

Kur'an-ı Kerim'de iman edip
salih amel işleyenlere, Rahman'ın bir sevgi yaratacağı belirtilerek şöyle
buyrulur: "İman eden ve salih amel işleyenler (var ya), Rahman onlara bir
sevgi yaratacak." (19/Meryem, 96) Ayette ifade edilen sevginin yaratılmasını
Hz. Peygamberimiz'in şöyle izah ettiği rivayet edilmektedir: "Allah bir
kulunu sevdiği zaman Cebrail'e der ki: 'Ben falanı sevdim, sen de sev.' Cebrail
de göktekilere aynı şekilde nida eder. Sonra onun için yeryüzünde bir sevgi
yerleşmiş olur. İşte Allah'ın "iman eden ve salih ameller işleyenler (var ya),
Rahman onlara bir sevgi yaratacak" ayeti bunu ifade eder." (Tirmizî,
Tefsiru'l-Kur'an 20)
Allah'ın muhsinleri/iyilik
yapanları (2/Bakara, 195; 3/Âl-i İmran, 134; 5/Mâide, 93), Allah'tan tam anlamı
ile sakınanları / müttakîleri (3/Âl-i İmran, 76; 9/Tevbe, 4, 7), sabredenleri
(3/Âl-i İmran, 146), adaletli davrananları (5/Mâide, 42; 49/Hucurât, 9; 60/Mümtehine,
8) Allah'a tevekkül edenleri (3/Âl-i İmran, 159), çok tevbe edenleri (2/Bakara,
222), temizlenenleri (2/Bakara, 222; 9/Tevbe, 108) seveceği zikredilirken;
zâlimleri (3/Âl-i İmran, 57; 42/Şûrâ, 40), haddi aşanları (2/Bakara, 190; 5/Mâide,
87; 7/A'râf, 55), fesadı ve fesad çıkaranları (2/Bakara, 205; 5/Mâide, 64; 28/Kasas,
77), kâfirleri (3/Âl-i İmran, 32; 30/Rûm, 45), kibirlenenleri (4/Nisâ, 36; 16/Nahl,
23; 28/Kasas, 76), günahkârları (4/Nisâ, 107), israf edenleri (6/En'âm, 141; 7/A'râf,
31), hainleri (8/Enfâl, 58; 2/Bakara, 276), nankörleri (22/Hacc, 38) de
sevmeyeceği belirtilir.
Allah'ın kulunu sevmesi demek,
ona nimetlerini sunması demektir. Kulun Allah'ı sevmesi ise, O'na yakın olmayı
arzu etmesi, istemesi demektir. Böylece kul, daima kendini kontrol etmeyi
hissedecek demektir. Çünkü Allah'ın sevgisini kaybetmek istemeyecektir. Bundan
dolayı da kulun Allah'a sevgisi kuvvetlenecek ve ayette işaret edilen boyuta
ulaşacak demektir ki, ayette şöyle buyrulur: "... Mü'minlerin Allah'ı sevmesi
ise daha kuvvetlidir." (2/Bakara, 165) Allah sevgisini kazanmak için O'na
iman ve bu imanın gerektiği şekilde salih amel gerekmektedir.