Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Allah İçin Biat

Allah İçin Biat

Allah
İçin Biat:


Her hâl ve şartta itaatin gerçekleşmesi için, Hz.
Peygamber (s.a.s.) bey'at (biat) ve itaatin sırf Allah rızâsı için yapılması,
buna dünyevî bir maksad dâhil edilmemesi için başkaca tenbihlerde bulunmuştur.
Allah rızâsından başka, dünyevî bir maksatla bey'atta bulunanlar hakkında
şiddetli tevbih ve kınamalar gelmiştir: "Üç kişi vardır ki, Allah Kıyâmet
gününde onlarla ne konuşur, ne onlara nazar eder, ne de onları günahlarından
arındırır, onlara acıklı bir azâb vardır... (Bunlardan biri de:) Sırf
dünyevî bir menfaat için bir imama biat eden kimse; öyle ki, dünyalıktan
istediklerini verirse biatında sâdıktır, vermezse sâdık değildir." (Buhârî,
Şirb 2, Hiyel 12; Müslim, İman 173, h. no: 108; Ebû Dâvud, Büyû' 62, h. no:
3474, 3475; Nesâî, Büyû' 6, h. no: 7, 247). Yani, özetle, Müslümanların imâmına,
mâsiyet olmayan, yani Allah'a isyâna götürmeyen hususlarda itaat farzdır.