Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

İzinden Gidilen Ülü'l-Emirler/Önderler;  Takvâ İmamları ve Küfür İmamları

İzinden Gidilen Ülü

İzinden Gidilen
Ülü'l-Emirler/Önderler; Takvâ İmamları ve Küfür İmamları

Allah, Kur'an'da imam kelimesini genelde
peygamberler ve kitap için kullanmakla birlikte; Kitabı ve peygamberleri
kendisine örnek edinerek dâvânın yaşanması ve yaşanılır kılınması için öncülük
eden muttakî önderlere karşı cephe oluşturarak, insanların hidâyeti anlamasını
ve hidâyete tâbi olmasını engelleyebilmek için mücâdele edenleri de Allah küfür
imamları/önderleri diye belirlemiştir.