Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Ümmet ve İmam (Önder) İlişkisi

Ümmet ve İmam


Ümmet ve İmam (Önder) İlişkisi

'İmam' insanlara öncülük eden,
kendi yolundan giden ve peşinden gelen bir ümmet (topluluk) oluşturan önderdir.
(Bakınız: İmam). Allah'ın yolunda hidâyet imamları olduğu gibi, insanları ateşe
ve azâba götüren imamlar (liderler) da vardır. Tıpkı Firavun gibi (28/Kasas,
41).
Kıyâmet gününde bütün insanlar
kendi imamlarıyla (önderleriyle) çağrılacaklar (17/İsrâ, 71-72). Şüphesiz ki
dünya hayatında haktan sapmış, azmış ve yoldan çıkmış günahkâr kimseleri
imam-önder edinenler, Âhirette zarara uğrayacaklardır. Allah (cc) bütün
ümmetlere karşı kendi içlerinden şâhid çıkaracaktır. Bu şâhitler, onların
dünyada iken peşlerinden gittikleri önderleridir. Yanlış yaptıklarını, doğru
yolda olmadıklarını bizzat itiraf edeceklerdir (16/Nahl, 84). Ayrıca, Rabbimiz
Hz. Muhammed (s.a.v.)'i de bütün ümmetler üzerine şâhit olarak getirecektir (16/Nahl,
89; 4/Nisâ, 41)