Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

2- Zaman Unsuru

2


2- Zaman Unsuru:

Zaman olarak da İslâm ümmetinin
bir bütünlüğü vardır: Bütün peygamberlerin tebliğ ettiği din, gerek kaynakları
ve gerekse ana prensipleri itibarı ile birdir. Şu kadar ki; teferruatla ilgili
değişmelerin son bulması ve dinin Allah Teâlâ tarafından ikmâl edilmesi
noktasında iki bölüme ayrılmaktadır: Son peygamber Muhammed (s.a.s.)'den öncesi
ve sonrası. Bu açıdan dar anlamıyla İslâm ümmeti, yani Muhammed ümmeti için
zaman unsuru, son Peygamber'in gönderilişinden (milâdî 571), dünya hayatının
sonuna kadar belirlenmiştir.