Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

GÜNAH

GÜNAH..
Sağır (Küçük Günâhlar)
Günah ve İsyanın Sonuçları
Günah; Anlam ve Mâhiyeti Günah Kelimesinin Anlamı
Günah Kavramıyla İlgili Kur'ân-ı Kerim'deki Kelimeler
a- Cünâh.
b- İsm..
c- Zenb.
d- Vizr
e- Habîs.
f- Şikak.
Günah Olayı
Kur'ân-ı Kerim'de Günah Kavramı
Hadis-i Şeriflerde Günah Kavramı
Büyük Günahlar Kebâir
Büyük Günahların Belirtileri
Büyük Günah İşlemenin Neticesi
Kebâirin Özellikleri
Küçük Günahlar
Lemem
Günahların Çeşitleri
Muhâtaba Göre Günahlar
1- Allah'a Karşı Günah
2- İnsanlara Karşı Günah
3- İnsanın Kendisine Karşı Günahı
Günahın Zıddı; Sevap.
Karşılık Olarak Sevap
Mükâfat Olarak Sevap
Günahkârlık; Fısk.
1- İnançla İlgili Fısk.
a- Allah'a İnançsızlık
b- Allah'ın Ayetlerini Yalanlama
c- Allah'ı Unutma
d- Allah'ı, Peygamber'i ve Allah Yolunda Cihadı İkinci Dereceye Koyma
e- Nifak (İnançta İkiyüzlülük)
f- Allah'ın İndirdiğiyle Hükmetmemek
g- Şeytanın Allah'ın Emrinden Çıkışı
2- Dinî Emir ve Yasaklarda Gevşeklik ve İhmal
a- Yalan Haber Yaymak ve Yalancı Şahitlik
b- Allah Adı Anılmadan Kesilen Hayvanların Etini Yemek
c- Zulüm
d- Servetiyle Şımarma
e- Livâta (Homoseksüellik)
f- Çirkin Söz (Sebb)
Hıristiyanlıkta ve Diğer Dinlerde Günah Anlayışı 1- Hıristiyanlık Günah Anlayışı Aslî Günah
Esas Suçlu Kadındır
Mutlu Günah
Ölümün Sebebi de Aslî Günahtır
Âdem'in Günahının Tüm İnsanlığa Dünyadaki Cezâsı
Aslî Günahtan Kurtulma Yolları a- Fedâ (Fidâ)
b- Vaftiz
c- Günah İtirafı ve Günah Çıkarma
2- Yahûdilikte Günah Anlayışı
3- Semâvî Olmayan (Bâtıl) Dinlerde Günah
4- Felsefî Düşüncede Günah
Existencializme.
Peygamberlerin Günahsızlığı; İsmet
Günah Duygusu
Günahlar ve Günahkârlarla İlgili Sünnetullah/Allah'ın Değişmez Yasaları a- Kim Günah ve Kötülük Yaparsa Cezâsını Bulur
b- Kötülüğün Cezâsı Kötülüktür; Bir Günah İşleyen Sadece Onun Kadar Cezâlanır
c- Kötülüğe/Günaha Rızâ Göstermek Toplumun Genelinin Cezâsını Gerektiren Bir Günahtır
d- Umûmî Cezânın Sebebi
e- Günahlar, Sahibini Helâke Sürükler
f- Kuvvetli de Olsa Toplum, Günahı Sebebiyle Yok Olur
g- Günahlar, Mü'minin Şeytana Karşı Direncini Zayıflatır
h- Günahlar, Musîbetlerin Sebebidir
i- Musîbetlerin Tümünün Sebebi, Günah ve İsyan Değildir
Fert ve Cemaatin/Toplumun Gördüğü Musîbetlerin Doğru Değerlendirilmesi
1- Musîbetlerin Sebeplerini Bilmek
2- Kendinden Başkasını Ayıplamamak
Kendimizi Kınamanın Faydası
3- Musîbetlere Karşı Nefsi Korumak
4- Musîbetleri Bertaraf Ederken Sabra Yapışmak
Musîbetleri Def Etmek Sabra Aykırı Değildir
Günahın Cezâsı ve Günahtan Kurtulma.
A- Dünyada Cezalandırma 1- Günahkâr Kavimlerin Cezalandırılması
Cezalandırma Zamanları
Cezalandırmaları Nakletmenin Hikmeti
2- Mü'minlerin Günah Davranışlarına Yönelik Cezalar
a- Ahlâkî Yönden
b- Hukukî Yönden
B- Âhirette Cezâlandırma
1- Ahlâkî (Psikolojik) Cezalar a- Selbî Ahlâkî Cezalar (Mahrûmiyet Yönüyle Cezalar)
b- İcâbî Ahlâkî Cezalar (Psikolojik Yaptırımları Olan Cezalar)
2- Fizik Cezalar
Günahtan Kurtulma Yolları a- Dünyada Kurtulma Yolları
b- Âhirette Kurtulma Yolları
Konu ile İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar