Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

7- Ehl-i kitap, İslâm'ın kıblesine tâbi olmazlar.

77- Ehl-i kitap,
İslâm'ın kıblesine tâbi olmazlar.
İslâm geldikten sonra, kitap sahibi yahûdilerin
ve hıristiyanların artık dinleri, kitapları ve kıbleleri nesh edilmiştir. Artık
Hz. Muhammed (s.a.s.)'e ve O'nun getirdiği Kitaba ve dine iman etmeleri ve
müslümanların kıblelerine tâbi olmaları kendilerinden kesinlikle istenmektedir.
Allah onların öyle kalmalarına râzı değildir; Hz. Muhammed (s.a.s.)'den sonra
onların dünyada hiçbir şey olmamış gibi eski çizgilerinde kalmalarını kâfirlik
olarak nitelemiştir. ?İnsanlardan birtakım beyinsizler: ?Onları üzerinde
bulundukları kıbleden çeviren nedir?' diyecekler. De ki: ?Doğu da batı da
Allah'ındır. O dilediğini doğru yola iletir.? (2/Bakara, 142) ?...Senin
arzulayıp da şu anda üzerinde bulunduğun kıbleyi (Kâbe'yi) Biz ancak Peygamber'e
uyanı, ökçesi üzerinde geri dönenden ayırt etmemiz için kıble yaptık.?
(2/Bakara, 143) ?(Ey Muhammed!) Biz senin yüzünün göğe doğru çevrilmekte
olduğunu (gökten haber beklediğini) görüyoruz. Elbette seni hoşlanacağın bir
kıbleye döndürüyoruz. Yüzünü (namazda) artık Mescid-i Haram tarafına çevir. (Ey
müslümanlar!) Siz de nerede olursanız olun, (namazda) yüzlerinizi o tarafa
çevirin. Şüphe yok ki ehl-i kitap, onun gerçek olduğunu çok iyi bilirler. Allah
onların yapmakta olduklarından habersiz değildir. And olsun ki (habibim!) sen
kendilerine kitap verilenlere her türlü âyeti (delili, mûcizeyi) getirsen, yine
onlar (inatlarından) sana uyup kıblene dönmezler. Sen de onların kıblesine
dönecek değilsin. Onlar da birbirlerinin kıblesine dönmezler. Sana gelen ilimden
sonra eğer sen onların arzularına uyacak olursan, işte o zaman sen zâlimlerden
olursun.? (2/Bakara, 144-145)

EHL-İ KİTAP .
Ehl-i Kitap; Anlam ve Mâhiyeti
Kur'an-ı Kerim'de Ehl-i Kitap Kavramı
Ehl-i Kitabın İslâm'a Aykırı İnançları
Hıristiyanların inançla ilgili İslâm'a aykırı görüşleri
Ehl-i Kitabın İslâm'a Aykırı Ortak Yanları Hıristiyan ve yahûdilerin ortak bâtıl inançları 1- Yahûdiler ?İbrâhim (a.s.) yahûdi', hıristiyanlar da ?hıristiyandır' derler.
2- Allah'a karşı yalan uydurup iftira ederler.
3- Allah yolundan bile bile saptırmak isterler.
4- Ehl-i kitap, ?ancak yahûdi ve hıristiyan olanlar cennete girecek' derler.
5- Ehl-i kitap, kendilerine beyyineler geldikten so a ihtilâfa düşmüşlerdir.
6- Aslında Ehl-i kitap da müşriktir.
Ehl-i Kitab'ın Küfür ve Şirki
Ehl-i Kitabın İslâm'a Ters Tutum ve Davranışları
1- Ehl-i kitap, dinlerinde aşırı giderler.
2- Ehl-i kitabın ölçüsüz istekleri vardır.
3- Ehl-i kitap kâfirleri bir hayır indirilmesini istemez.
4- Ehl-i kitap, yeni gelecek Peygamber'i tasdik edeceklerine dair Allah'a verdikleri sözü tutmamışlar ve gizlemişlerdir.
5- Ehl-i kitap, kendi kitaplarını tatbik etmemiş, tahrif etmişlerdir.
6- Haramı helâl; helâlı haram yapmışlardır.
7- Ehl-i kitap, İslâm'ın kıblesine tâbi olmazlar.
8- Hahamlar ve râhiplerden çoğu insanların mallarını haksız yere yerler ve halkı Allah'ın yolundan çevirirler.
9- Hahamlar ve râhipler, insanları münkerden men etmemişler, ehl-i kitap zulüm ve günahta yardımlaşmışlardır.
10- Emr-i bi'l-ma'rûf ve nehy-i ani'l-münker yapmazlardı.
11- Fâizle uğraşırlar, haram ve haksız yere insanların mallarını yerler, yalan dinlerler.
12- Yeryüzünde devamlı savaş ve fesat çıkarmaya çalışırlar.
Ehl-i Kitabın Müslümanlara Karşı Davranış ve Tavırları 1- ?Ümmîlere karşı sorumluluğumuz yoktur' derler.
2- Ehl-i kitap, İslâm dini ile alay eder, müslümanlara ezâ verirler.
3- Müslümanlara hâinlik ederler.
Kur'ân-ı Kerim'in Ehl-i Kitaptan Övdükleri
Müslümanların Ehl-i Kitaba Karşı Davranışları Nasıl Olmalıdır? .
İslâm'a Girmeden Ehl-i Kitap Kurtulabilir mi? .
Ehl-i Kitaba Tanınan Müsâmaha ve Ayrıcalıklar
Günümüzdeki Batılı İnsanlar Ehl-i Kitap mıdır? .
Ehl-i Kitap Konusuyla İlgili Âyet-i Kerimeler
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar