Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Rüknü

Rüknü


Rüknü:
Diğer akitlerde olduğu gibi vedîanın da rüknü,
icab (akde taraf olanlardan birisinin akit yapmak için yapmış olduğu teklif) ve
kabul (akdin karşı tarafın diğer tarafın teklifini kabul etmesi)dir. İcab,
"emânet bıraktım, koruman için verdim, vedîa olarak verdim..." gibi, emânet
bırakmaya delâlet eden sözlerle olabileceği gibi bir emânetçinin korunması
istenilen malı emânetçinin yanına veya görevlinin haberi olması kaydıyla
deposuna bırakması suretiyle de olabilir.