Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Şartları

Şartları

Şartları:


Vedîa'nın sıhhati yani vedîa ahkâmının
uygulanabilmesi için bir takım şartların bulunması gerekir. Bunlar;

1- Mûda'ın (yanına emânet bırakılan kişi)
mükellef olması gerekir. Mümeyyiz olmayan bir çocuğun yanına bırakılan malın hiç
bir güvencesi yoktur. Dolayısıyla bu durumdaki bir malın telefi halinde o
çocuğun sorumluluğu yoktur.

2- Mûda'ı (emânet bırakan) mümeyyiz olmalıdır.
Dolayısıyla çocuk, deli gibi mümeyyiz olmayanların bıraktıkları malda vedîa
hükümleri caiz olmaz.

3- Vedîa bırakılan mal, elde bulundurulabilecek
cinsten bir mal olmalıdır: Dolayısıyla, havadaki bir kuşun emânet bırakılması
mümkün değildir (İbn Kudâme, a.g.e., VII, 291; Ali Hafif, a.g.e., 433).