Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Kur'ân-ı Kerim'de Emânet Kavramı

Kur


Kur'ân-ı Kerim'de Emânet KavramıKur'ân-ı Kerim'de emânet kelimesi 6 yerde geçer
(2/Bakara, 283; 4/Nisâ, 58; 8/Enfâl, 27; 23/Mü'minûn, 8; 33/Ahzâb, 72; 70/Meâric,
32). (Emânete ve verilen söze) riâyetle ilgili raâ kelimesi ve türevleri 10
yerde zikredilir. (Emânete) hıyânetle ilgili ?Hâne? kelimesi ve türevleri ise
Kur'ân-ı Kerim'de toplam 16 yerde kullanılır.

?Yolculukta olur da, (borcunuzu) yazacak kimse
bulamazsanız (borca karşılık) alınmış bir rehin de yeterlidir. Birbirinize bir
emânet bırakırsanız, emânet bırakılan kimse emâneti sahibine versin ve (bu
hususta) Rabbi olan Allah'tan korksun. Şâhitliği, bildiklerinizi gizlemeyin. Kim
onu gizlerse, bilsin ki onun kalbi günahkârdır. Allah yapmakta olduklarınızı
bilir.? (2/Bakara, 283)

?Allah size, mutlaka emânetleri ehli olanlara
vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adâletle hükmetmenizi
emreder. Allah size ne güzel öğütler veriyor! Şüphesiz Allah her şeyi işiten ve
her şeyi görendir.? (4/Nisâ, 58)

?Ey iman edenler! Allah'a ve Peygamber'e hâinlik
etmeyin; (sonra) bile bile kendi emânetlerinize hâinlik etmiş olursunuz.?(8/Enfâl,
27)

?Onlar (o kurtuluşa eren mü'minler),
emânetlerine ve ahitlerine riâyet ederler.?
(23/Mü'minûn, 8)

?Biz emâneti göklere, yere, dağlara
yükledik; onlar buna riâyetsizlikten çekindiler, (ihânet etmekten) korktular.
(Fakat) insan, (kendisine yüklenen emânete) ihânet etti. Böylece insan, hem çok
zâlim, hem de çok câhil olduğunu ispatladı.?
(33/Ahzâb, 72)

?Emânetlerine ve ahitlerine riâyet edenler,
Şâhitliklerini (dosdoğru) yapanlar; Namazlarını koruyanlar; İşte bunlar,
cennetlerde ağırlanırlar.? (70/Meâric,
32-35)