Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Emânet Konusuyla İlgili Âyet-i Kerimeler

Emânet Konusuyla İlgili Âyet


Emânet Konusuyla İlgili Âyet-i KerimelerA- Emânet Kelimesinin Geçtiği Âyet-i Kerimeler
(Toplam 6 Yerde): (2/Bakara, 283; 4/Nisâ, 58; 8/Enfâl, 27; 23/Mü'minûn, 8; 33/Ahzâb,
72; 70/Meâric, 32)B- (Emânete ve Verilen Söze) Riâyetle İlgili
?Raâ? Kelimesi ve Türevlerinin Geçtiği Âyet-i Kerimeler (Toplam 10 Yerde):
2/Bakara, 104; 4/Nisâ, 46; 20/Tâhâ, 54; 23/Mü'minûn, 8; 57/Hadîd, 27, 27; 28/Kasas,
23; 70/Meâric, 32; 79/Nâziât, 31; 87/A'lâ, 4.C- (Emânete ve Verilen Söze) İhânet ile İlgili
?Hâne? Kelimesi ve Türevlerinin Geçtiği Âyet-i Kerimeler (Toplam 16 Yerde):
2/Bakara, 187; 4/Nisâ, 105, 107, 107; 5/Mâide, 13; 8/Enfâl, 27, 27, 58, 58, 71,
71; 12/Yusuf, 52, 52; 22/Hacc, 38; 40/Mü'min, 19; 66/Tahrîm, 19.D- Emânet Konusuyla İlgili Âyet-i Kerimeler:


Emânetler Ehillerine Verilmelidir: 4/Nisâ, 58.

Emâneti Sahibine Vermek: 2/Bakara, 283.

Emânetlere Riâyet Etmek: 3/Âl-i İmrân, 75-76;
23/Mü'minûn, 8; 33/Ahzâb, 72-73; 70/Meâric, 32.

Emânet Sorumluluğunun Ağırlığı: 33/Ahzâb, 72.

İnsanın Allah'ın Emânetine Tâ-lip Olması: 33/Ahzâb,
72-73; 59/Haşr, 21.E- İhânet (Hâinlik) Konusuyla İlgili Âyet-i
Kerimeler:

a- Hâinlik Edenler: 3/Âl-i İmrân, 161; 4/Nisâ,
107.

Allah'a ve Rasûlüne Hâinlik Etmek: 8/Enfâl, 27.

Antlaşmalarına Hâinlik Edenler: 8/Enfâl, 58.F- Ahidle İlgili Ayet-i Kerimeler:

Ahde Vefâ (Verilen Sözü Yerine Getirmek):
Bakara, 177; Al-i İmran, 77; Maide, 1; Ra'd, 20; İsra, 34;

a- Mü'minun, 8; Ahzab, 1; Meâric, 32.

b- Allah'a Karşı Verilen Sözü Yerine Getirmek:
Bakara, 100; Al-i İmran, 76; Maide, 1, 7; En'am, 152; Ra'd, 19-20, 25; Nahl, 91,
95; Mü'minun, 8; Feth, 10.

c- Münafıklar, Sözlerinde Durmazlar: Tevbe,
75-78.

d- Mîsak: Bakara, 27, 63, 83, 84, 93; Al-i
İmran, 81, 187; Nisa, 21, 90, 92, 154, 155; Maide, 7, 12, 13, 14, 70; A'raf,
169; Enfal, 72; Ra'd, 20, 25; Ahzab, 7; Hadid, 8.