Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Mûda'ın Nafakası

Mûda


Mûda'ın Nafakası:
Vedîa olarak bırakılan mal hayvan vs. gibi bir
şey olur ve elde tutulması bir takım masrafları gerektirirse bu masraflar mal
sahibine aittir. Eğer mal sahibi bıraktığı hayvan için gerekli samanı, yemini
bırakırsa o yedirilir. Aksi halde mûda' kendi yanından verir ve sonra bunun
bedelini mal sahibinden alır. Yalnız, Mûda'ın harcaması, mal sahibinin emri
olmadan yapılmışsa, kendisine rücû hâkim kararına muhtaçtır.