Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Vedîayı İâde

Vedîayı İâde

Vedîayı İâde:


Mal sahibi malını istediği zaman, vedîin iadesi
o anda bir zararı gerektirmiyorsa, malı iade etmek zorundadır. Malın iadesini
geciktirecek bir mazeret olmadığı halde iade etmez de, bu ara mal telef olursa
bu teaddî sayılır ve daman gerektirir. Ama malın bulunduğu yer ile, teslim
edileceği yer arasındaki mesafenin uzaklığı, o esnada yol emniyetinin olmaması
gibi bir sebepten dolayı teslim gecikir ve bu esnada mal telef olursa daman
gerekmez. Malın sahibine iâdesi külfet ve masrafı gerektiriyorsa bu masraflar
mal sahibine aittir. (7)