Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Tanımı

Tanımı

Tanımı:

Bir şeyin diğerini takib ederek yok
etmesi, bir şeyi elden ele dolaştırmak, bir şeyin dolaşarak diğerinin yerini
alması.

Dinler tarihinde, ölen insanların
ruhunun bir hayvan ya da bir insan bedenine girmesi inancını dile getirir.

Türkçe'de ruh göçü denilir. Batı
dillerinde bunun karşılığı, "Reincarnation ve Tranmigratıon" dur. Tenasuhe
inananlara da "Tenasuhiyye" denilir.[1][1]
Muhiddin Bağçeci, Şamil İslam Ansiklopedisi: 6/180.