Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Ruhu Kabul Etmeyenler

Ruhu Kabul Etmeyenler

Ruhu Kabul
Etmeyenler:

Ruhun kabulü, aslında enerji, elektrik
gibi maddesel olarak algılarımıza hitap etmeyen varlıkların kabul edilmesiyle
aynı şey olduğu halde, bazı insanlar, neden ruhun varlığını kabul etmezler?
Bunun sebebi aslında basittir. Ruhun kabul edilmesi demek, daima etki altında
kalan maddenin ve onun felsefesi olan materyalizmin yıkılması demektir. Böylece
evrendeki varlıkların anlamı değişecek, herşeyin bir anlamı olacak, evren ve
içindekilerin yaratılması tesadüfî patlamalara bağlanamayacaktır. Tesadüf ki,
kâinatta kesinlikle yeri olmayan bir kavramdır. Ancak tesadüf; kural, ilim ve
düzen gibi kavramları açıklamaya yarayan, bunların zıddı bir kavram olarak bir
işleve sahiptir. Onun dışında, bir şeyin çözülemediğinin bir kanıtı olarak,
kendimizi aldatmak ya da rahatlatmak için kullandığımız bir kelimedir. Ilmin en
büyük düşmanıdır. Çünkü, bir şeye tesadüf denildimi o konuya dikkat azalır,
ilmîlikten çıkar. İlim, kurallar zinciri; tesadüf, kuralsızlıktır. Kâinatta
tesadüfün yeri ve karşılığı yoktur.

Böylece kâinattaki akıl almaz düzeni
?doğa? ya da ?kendi kendine? kavramıyla çözdüğünü sanan düşünce de iflas
edecektir. Çünkü doğa denen şey, bir bilimsel kanunlar tüzüğüdür. Hiç kanun, tek
başına bir şey yapmayı isteyebilir ve bir şeyi yapma gücünü kendinde bulabilir
mi? Herhangi bir ülkenin anayasa veya kanunları, onu uygulayan ve koruyanlar
olmadan ne işe yarar? Bir katili bir ceza kanununun kendi başına cezalandırdığı
görülmüş müdür? Burada egonun inkâr mekanizmasını kullanarak, tabiattaki bu
ilâhî kanunları (sünnetullah'ı) koyanı, onları idare edeni inkâr için bazı
olayları bir kavram içinde toplayıp (doğa, tesadüf, kendi kendine olma gibi)
gerçeğe gözünü kapamasından başka bir şey yoktur. Ancak, gözün kapanması ile
gece olmaz. Sadece o insan kendi âleminin ışıklarını söndürüp ışıktan
hoşlanmayan yarasalar gibi gerçeğe karşı kapılarını kapamış olur. İşte, ruhu
kabul etmek istemeyen materyalistlerin bu inkârlarının altında, önce Allah'ı
gönüllü kabul etmemek yatmaktadır. Ruh kabul edilmeksizin insan davranışlarının
açıklanması, bir bilgisayarın insan olmadan işlem yapması ve bir otomobilin
sürücüsüz hareket etmesine benzer. Çünkü beyin ve beden cihazını kullanan yapı
ruhtur.