Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Ruh Çağırma

Ruh Çağırma

Ruh
Çağırma:

Ruhun varlığını kabul eden, fakat
hakkında sapık ve gerçek dışı bir anlayışa sahip olan bazı kimseler, ölmüş
insanların ruhlarıyla irtibat kurulabileceğini ve böylece gayb âleminden bilgi
alınabileceğini ileri sürmüşlerdir. Bu kimseler düzenlemiş oldukları ruh çağırma
seanslarıyla insanları kandırmakta ve onların cehâletlerinden istifade ederek
menfaat elde etmektedirler. Ruh, Allah Teâlâ'nın emrinde ve denetiminde olan bir
varlıktır. Onun insanlar tarafından çağrılıp bazı istekleri yerine getirmesinin
mümkün olduğuna inanmanın hiçbir dayanağı yoktur. Ruh çağırma seanslarında cin,
ruh kimliğinde insanlara çoğu yanlış ve uydurma şeyler söylemektedir.