Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

İlham

İlham

İlham:

Gerek sanat, gerek bilim alanında;
duyu organları, beyin ve hâfıza kartları dışında âni bir zekâ esprisi vardır ki
buna ilham denir. Bildiğimizin, belleğimizin bittiği yerde, iç dünyamızdan bir
güç gelir ve aklımıza sınırsız fonksiyon yaptırır. Bize, ilgi alanımıza göre
şiir sunar, bilim kapısını aralar. İlham, bazen mecalsiz hastalara güç ve şifa
verir. Bu akıl almaz, hesaba girmez olay, ruhun bedene direkt müdahalesidir.

İlham olayını, sadece çok büyük sanat
olaylarında, bilimsel keşiflerde aramaya lüzum yoktur. Herkesin günlük hayatında
nasiplendiği pekçok ölçülü ilhamlar vardır. ?İçimden geldi, böyle yaptım?
dediğimiz nice teşebbüslerimiz gözden kaçan ilhamlardır. İlham, bazen nefs
çizgisinden saparak yansır. Ruhtan gelen güç, nefs laboratuarında şer
görünümlere bürünür, ihtiraslar ve kavgalara yataklık eder. İlham, özellikle ruh
varlığının çok açık belirtisidir. Mekânı yoktur, zamana eğilmez ve insan
kompleks bütününde ruh yönetiminin hârika bir tecellîsidir.

İlhamı inkâr etmek; medeniyeti, sanatı
inkâr etmek demektir. Mekân ve zaman çizgisi üzerinde beyin, duyu organları ve
tüm sinir sistemi fizyolojisi dışında bir mânâ olayıdır ilham. Tertemiz bir
gönül ışığında ilâhî sanatın ruh koordinatlarından yansımasıdır.

Ruh konusunda bilimsel gerçekler
sayılamayacak kadar çoktur. Zaten hayatın, bilimin, sanat ve edebiyatın kaynağı,
ruhun beyin kompütürüne verdiği güç, yansıttığı hayal enerjisinde doğmuştur.[1]
[1]
Halûk Nurbaki, İnsan Bilinmezi: 87.