Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Feraiz İlminde Tenasüh

Feraiz İlminde Tenasüh

Feraiz İlminde Tenasüh:

Tenasuh, feraizde de kullanılan bir
tabirdir. Fıkıh ve feraiz ilimlerinde tenasüh, miras taksimi yapılmadan önce
vârislerden birinin ölmesiyle ölenin mirasının doğrudan doğruya buna mirascı
olarak kimselere nakledilmesidir. Buna münaseha da denilir. Münaseha yoluyla
miras taksimi işleminin nasıl yapılacağı feraiz kitaplarında anlatılmıştır.

[1][1]
Muhiddin Bağçeci, Şamil İslam Ansiklopedisi: 6/182.