Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Sevgi Mahlûkat Ağacının Çekirdeğidir

Sevgi Mahlûkat Ağacının Çekirdeğidir


Sevgi Mahlûkat Ağacının Çekirdeğidir:

Kur'an'da sevgi üç ayrı terimle
ifade edilir: Muhabbet, meveddet, ülfet. En çok kullanılan da birinci sıradaki
?hubb (ha-be-be)? kökünden türetilen terimlerdir. Sevgi anlamına gelen bu terim,
aynı zamanda çekirdek, tohum, öz, nüve (habb) anlamlarına da gelmektedir. Bu
mânâlarıyla Kur'an'da da kullanılmıştır (bk. 6/En'âm, 95; 55/Rahmân, 12). Bu
ikinci anlamını da göz önünde tutarak rahatlıkla diyebiliriz ki sevgi varoluşun
tohumudur, çekirdeğidir, özüdür. Varlığın yaratılış hikmeti, insanın varoluş
illetidir. Herşey değerini ve ömrünü illetinden alır. İlleti ölümsüz olan
değerlerin kendisi de ölümsüzdür; Allah için sevmek gibi. İlleti ölümlü olan
değerlerin mâlûlü de ölümlüdür; kul için sevmek gibi. Ancak seven (Vedûd) var
oldukça sevgi de var olacak; O, bu ölümsüz illetle yaratmasına devam edecektir.
?O her an yeni bir iştedir (Hayatı her an tazelemekte, yaratmaya devam
etmektedir).? (55/Rahmân, 29)
Mahlûkatın sebebi olan sevgi
tohumunun ekilebileceği en verimli toprak gönüldür. Adını sevgi koyduğumuz
çandır tohumlar değil de Vedûd olan Allah'ın bağışladığı cins tohum; hamı alınıp
nadaslanmış, taşı ayıklanıp keseği kırılmış, emek ve işçilikle sürülüp
gözyaşıyla sulanmış selîm bir kalbe ekilirse, gönül harcadıkça çoğalan bitmez
tükenmez bir sevgi ambarına dönecek; bu tohum, bire on değil; bire bin, bire yüz
bin veren gönül toprağının ölümsüz hazinesi olacaktır. İnsan gönlünün bu ölümsüz
meyvesinden tam verim alabilmek için üç şey gerekli: Cins bir tohum (sevgi),
bakımlı bir tarla (kalp), fedâkâr bir bahçıvan.
En kötü kalpazanlık, sevgi
kalpazanlığıdır. Karşılıksız çek kesen türedi tüccar gibi karşılıksız sevgi imal
eden türedi sevgi tâcirleri yaptıkları kalpazanlığın adını ?insanlık sevgisi? ya
da ?hümanizm? koyabilirler. Nasıl olsa bir faturası yok bu ?kalp sevgi?nin.
Kalpazanlığın bir başka türü de sevgiyi donun içinde aramaz, ya da günümüzde
olduğu gibi fuhşun adını sevginin zirvesi olan ?aşk? koymak.
Ortalığı sahte sevgilerin ve
sevgi sahtekârlarının kapladığı bir çağda gerçek sevgiyi ancak vahyin
kılavuzluğunda bulabiliriz. Çünkü vahiy, hem sevenlerin ve hem sevilenlerin en
yücesi olan Allah'ın kelâmıdır; sevgiyi sevgiyle yaratan Allah'ın...

SEVGİ VE ALLAH SEVGİSİ
Sevgi; Anlam ve Mâhiyeti
Allah Sevgisi
Sevginin Dereceleri
Allah'ın Kulu Sevmesi
Allah'ın Kulu, Kulun Allah'ı Sevmesinin Belirtileri
Sevginin Esası ve Sebepleri
1) Nefsi Koruma
2) İyilik Görme
3) Güzellik
4) Sevenle Sevilen Arasındaki Gizli İlişki
Allah Sevgisi İçin "Aşk" Kavramının Kullanılması Doğru mudur?.
Aşk Güzel Bir Duygu mudur?.
Sevgi İmanın Göstergesidir
Mü'minler Arası Sevgi
Kur'ân-ı Kerim'de Sevgi Kavramı
Allah Kimleri Sever?. İhsan Sahibi Muhsinleri (Güzellik Sergileyen, Allah'ı Görür Gibi O'na Kulluk Yapanları)
Tevbe Edenleri ve Temizlenenleri
Rasûlullah'a Tâbi Olup Uyanı
Takvâ Sahibi Muttakîleri, Sakınanları
Sabredenleri
Tevekkül Sahiplerini, Kendisine Dayanıp Güvenenleri
Âdil Olanları
Kendi Yolunda, Kenetlenmiş Gibi Saf Bağlayarak Savaşanları
Allah Kimleri Sevmez?. Aşırı Gidenleri
Fesâdı/Bozgunculuğu
Fâsidleri/Bozguncuları
Günahlarda Israr Eden Nankörleri, Fâizle Uğraşanları
Kâfirleri, Allah'a ve Rasûlüne İtaat Etmeyenleri
Zâlimleri
Şımarıkları
Kendini Beğenip Böbürlenen Kimseleri
Müstekbirleri, Büyüklük Taslayanları
Hâin Günahkârları
Kötü Sözün Açıkça Söylenmesini
Sınırı Aşanları
İsrâf Edenleri
Hadis-i Şeriflerde Sevgi Kavramı
Sevgi, Gönlün Ölümsüz Meyvesi
Allah Vedûd'dur; Çok Seven ve Çok Sevilendir
Sevgi Mahlûkat Ağacının Çekirdeğidir
Sevgi Mihenktaşıdır
Sevmek ve Adamak
Sevginin Zirvesi Takvâ.
Kimi, Nasıl Sevmek?.
Bir Meş'ale Ki Mevlâ Yaka, Üflemekle Sönmez
Sevgi Toplumu
Tutku (Çarpık Sevgi)
Sevginin Tezâhürleri
Emek
İlgi
Tanıma
Sorumluluk
Saygı
Sevginin Tezâhürü; Dostluk ve Dostun Nitelikleri
Sevginin Hayata Yansıması; Dostluk... Dost Olmak; Allah'a, Rasûlüne ve Mü'minlere. Allah ve Rasûlüne Dost Olmak
Müslümanların Birbirleriyle Dostlukları
Peygamber ve Onun Yolunu İzleyenler Dışındakileri Dost Kabul Edenler, Âhirette Büyük Pişmanlık Duyacaklar
O Gün Dostlar, Düşman Kesilecek
1- Mubah Sayılan İlişki
2- Haram Sayılan Velâyet
3- Küfrü Gerektiren Velâyet
Düşmanlıkta Aşırı Gidilmemesi, Düşman Bir Toplumun Bir Gün Dost Olabileceği
Düşmanı Yakın Bir Dost Haline Getirmek İçin Güzel Tavır
Düşmanlık ve Dostluk; Tevhidin Gereğidir, İmanın Dışa Yansımasıdır
Her din ve ideolojinin dostluk ve düşmanlık anlayışı kendine hastır
Velîliği Gerekli Olanlar
Velî Edinilmesi Yasak Olanlar
Bir Şeyi Allah'ı Sever Gibi Sevmek; Endâd Edinmek. Endâd ve Nidd Ne Demektir?.
Endâd Edinmenin İki Yansıması a- Endâdı (Bir Şeyi) Allah'ı Sever Gibi Sevmek.
b- Endâda Tâbi Olup Allah'a İtaat Eder Gibi İtaat Etmek 
Konu ile İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar