Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Saygı

Saygı

Saygı:

Kişi sevdiğini saymıyorsa ona
bir gün sevginin faturasını çıkartabilir, hatta sevdiği kişiyi tezgâhına koyup
pazarlayabilir. Bu ona duyduğu sevginin sırtından geçinmektir ki, pek hoş
karşılanmaz. Sevmek, sevilenin özgürlüğüne, şahsiyetine saygıyı gerektirir.
Dengesizliğe varan saygısız sevgi, içerisinde sevileni esir alma, onu tutsak
etme arzusunu barındırır. İşte bu yamuk arzu, ancak saygıyla önlenebilir.
Sevdiğini nesneleştirmekten kaçınabilen çok az insan vardır. Sevilenin
nesneleştirilmesinin en etkili tedbiri saygıdır. Çünkü insan bir nesneyi
sevebilir, fakat bir nesneye saygı duyamaz. İşte bu nedenle saygı, sevginin
kişisel bir sömürüye dönüşmesini önleyen yegâne unsurdur.
Sevgi öğretilebilir mi? Ne
münâsebet, elbette öğretilemez, fakat yaşanır. Ancak, insanın sevme yeteneğini
keşfetmesi, bu gizli hazineyi ortaya çıkarması için, içinde taşıdığı mükemmel
donanımı görmesi, belki eğitimle sağlanabilir. Sevgiyi öğretmenin en garantili
yöntemi sevmek ve sevgi temelleri üzerinde yükselen model bir toplum
oluşturmaktır.
Kur'an sevgiden bu kadar çok
söz ederken, sevgi bizim hayatımızda ne kadar yer tutmakta? Sevebilecek
yerlerimizi ellerimizle hâlâ yok etmemişsek, haydi, hep birlikte sevgi oluğunun
altına tutalım başlarımızı. Bilelim ki, İslâm'ın ve insanın ortak düşmanları
önce sevgiyi katlettiler ve yerine nefret tohumları saçtılar. Bombalarını
coğrafyamızdan önce yüreklerimize attılar ve oradan başladılar işgale.
Yaşadığımız bu diz boyu sefâlet neyin sonucudur sanıyorsunuz? Sevginin kanı
dökülmüşse bir yüreğe, o yüreğe bir daha bahar gelir mi hiç? Sevgi güllerini
yolan eller kurumaz mı hiç? Ondan geriye buğz, hased, kin, sûizan, kapris,
ihtiras kalacaktır. Sevginin yerini bu sayılanlar aldığı zaman gelsin gıybetler,
gelsin iftiralar, dahası gelsin hamâkatten kaynaklanan ihânetler ve acımasızca
kıyımlar.
Evet, yakıtı tükenmiş bir
yürekle bu dünyanın en zor yokuşunda nereye kadar çıkabilirsiniz ki? Kalp öyle
bir taşıyıcı ki, taşıdıkları arasında iman var, Kur'an var, basîret var, firâset
var, cemaat var -kırıp bitirmemişse tabii- ümmet var. Nüfusu milyarları bulan bu
ülkenin yüzölçümü henüz hesaplanabilmiş değil. Bütün bunlar bir yana, orası
Mekânsız'a mekân olacak kadar, O'nu orada ağırlayacak kadar büyük. Bu sınırsız
coğrafyada, bu sınırsız yükü çekebilecek taşıtın yakıtı da sınırsız olmak gerek.
İşte o yakıt ?sevgi?dir. Değilse, o muazzam yüke yürekten başka hangi araç,
sevgi'den başka hangi yakıt dayanabilir? Bir sonsuz'u taşıyan sonsuz bir araca,
sonsuz bir yakıttır sevgi.
Onun için diyoruz ki ?önce
sev...? Kardeşini sevdin mi bir kez, kötülük yapamazsın ona. Eğer mü'minler
elimizden, dilimizden emin olamıyorlarsa, sevgisizlik yüzündendir. Sevginin
?cennet? demeye geldiğini, sevginin ?iman? demeye geldiğini bir daha dinleyelim
Rasûl'ün dilinden: ?Vallahi birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız;
iman etmedikçe cennete giremezsiniz.?
İnsanın insana sunabileceği en
ölümsüz hediyedir sevgi. Bir asrı asr-ı saâdet eden işte budur. Onlar sevgiyi
öyle yüksek dozda yaşadılar ki, sonraki nesiller onların bu sevgi stoğunu
yüzyıllardır harcaya harcaya bitiremedi. Buyurun, kuşağımızla biz bu sevgiyi
tüketen değil; üreten olalım. Öyle üretelim ki, sonraki kuşaklara bile yetsin bu
sevgi. Eğer dünyadaki insana ve insandaki dünyaya varlığın harcadıkça çoğalan
ortak sermâyesi sevgi hâkim olmayacaksa, nasıl sağlanacaktır insanın mutluluğu?
Ve yüreklerin işgal altında olduğu bir toplumda sevmeyi neyle, nasıl
becerecektir insanlar?[1][1]
Remzi Kaya, Kur'an'da Dostluk İlişkileri, s. 65-66.

SEVGİ VE ALLAH SEVGİSİ
Sevgi; Anlam ve Mâhiyeti
Allah Sevgisi
Sevginin Dereceleri
Allah'ın Kulu Sevmesi
Allah'ın Kulu, Kulun Allah'ı Sevmesinin Belirtileri
Sevginin Esası ve Sebepleri
1) Nefsi Koruma
2) İyilik Görme
3) Güzellik
4) Sevenle Sevilen Arasındaki Gizli İlişki
Allah Sevgisi İçin "Aşk" Kavramının Kullanılması Doğru mudur?.
Aşk Güzel Bir Duygu mudur?.
Sevgi İmanın Göstergesidir
Mü'minler Arası Sevgi
Kur'ân-ı Kerim'de Sevgi Kavramı
Allah Kimleri Sever?. İhsan Sahibi Muhsinleri (Güzellik Sergileyen, Allah'ı Görür Gibi O'na Kulluk Yapanları)
Tevbe Edenleri ve Temizlenenleri
Rasûlullah'a Tâbi Olup Uyanı
Takvâ Sahibi Muttakîleri, Sakınanları
Sabredenleri
Tevekkül Sahiplerini, Kendisine Dayanıp Güvenenleri
Âdil Olanları
Kendi Yolunda, Kenetlenmiş Gibi Saf Bağlayarak Savaşanları
Allah Kimleri Sevmez?. Aşırı Gidenleri
Fesâdı/Bozgunculuğu
Fâsidleri/Bozguncuları
Günahlarda Israr Eden Nankörleri, Fâizle Uğraşanları
Kâfirleri, Allah'a ve Rasûlüne İtaat Etmeyenleri
Zâlimleri
Şımarıkları
Kendini Beğenip Böbürlenen Kimseleri
Müstekbirleri, Büyüklük Taslayanları
Hâin Günahkârları
Kötü Sözün Açıkça Söylenmesini
Sınırı Aşanları
İsrâf Edenleri
Hadis-i Şeriflerde Sevgi Kavramı
Sevgi, Gönlün Ölümsüz Meyvesi
Allah Vedûd'dur; Çok Seven ve Çok Sevilendir
Sevgi Mahlûkat Ağacının Çekirdeğidir
Sevgi Mihenktaşıdır
Sevmek ve Adamak
Sevginin Zirvesi Takvâ.
Kimi, Nasıl Sevmek?.
Bir Meş'ale Ki Mevlâ Yaka, Üflemekle Sönmez
Sevgi Toplumu
Tutku (Çarpık Sevgi)
Sevginin Tezâhürleri
Emek
İlgi
Tanıma
Sorumluluk
Saygı
Sevginin Tezâhürü; Dostluk ve Dostun Nitelikleri
Sevginin Hayata Yansıması; Dostluk... Dost Olmak; Allah'a, Rasûlüne ve Mü'minlere. Allah ve Rasûlüne Dost Olmak
Müslümanların Birbirleriyle Dostlukları
Peygamber ve Onun Yolunu İzleyenler Dışındakileri Dost Kabul Edenler, Âhirette Büyük Pişmanlık Duyacaklar
O Gün Dostlar, Düşman Kesilecek
1- Mubah Sayılan İlişki
2- Haram Sayılan Velâyet
3- Küfrü Gerektiren Velâyet
Düşmanlıkta Aşırı Gidilmemesi, Düşman Bir Toplumun Bir Gün Dost Olabileceği
Düşmanı Yakın Bir Dost Haline Getirmek İçin Güzel Tavır
Düşmanlık ve Dostluk; Tevhidin Gereğidir, İmanın Dışa Yansımasıdır
Her din ve ideolojinin dostluk ve düşmanlık anlayışı kendine hastır
Velîliği Gerekli Olanlar
Velî Edinilmesi Yasak Olanlar
Bir Şeyi Allah'ı Sever Gibi Sevmek; Endâd Edinmek. Endâd ve Nidd Ne Demektir?.
Endâd Edinmenin İki Yansıması a- Endâdı (Bir Şeyi) Allah'ı Sever Gibi Sevmek.
b- Endâda Tâbi Olup Allah'a İtaat Eder Gibi İtaat Etmek 
Konu ile İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar