Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

İnfak'ın Anlam Sahası

İnfak


İnfak'ın
Anlam Sahası:Allah yolunda harcama yapma, birini
besleme, geçimlik (nafaka) verip geçindirme anlamlarına gelir.

Bir kavram olarak ?nafaka'; gerek
yakın akraba gerekse diğer insanlardan fakir ve muhtaç olanlara para ve geçimlik
vermek, onların geçimini sağlamak, beslemek demektir.

Geçimlik için ve zorunlu olarak
harcanacak paraya veya azığa ?nafaka' adı verilir. Türkçe'de, kişinin kanun
gereği geçindirmek zorunda olduğu yakınlarına mahkeme kanalıyla bağlanan aylığa
da ?nafaka' denir.

İnfak, kapsamı geniş bir kavramdır.
Kur'an-ı Kerim, mü'minleri tanıtırken; onları ?Allah yolunda infak edenler
(harcayanlar)' olarak tanıtıyor. İnfak edenleri sürekli övüyor, ödüllerinin
büyük olduğunu belirtiyor.