Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Hadislerde İnfak.

Hadislerde İnfak

Hadislerde İnfak

Zekât ve her çeşit infakın önemini
anlatan çokca hadis-i şerif vardır. Bunlardan birkaçını sunalım:

"Mallarınızı zekâtla koruyun,
hastalarınızı sadaka ile tedavi edin. Belâya dua ile karşı koyun."
(Kütüb-i Sitte, c. 7, s. 322)

"Malın zekâtını ödedin mi, kendinden
onun şerrini def ettin demektir."
(a. g. e. 7/ 323)

"Sadaka, malın miktarını eksiltmez,
artırır."

"Zekâtını ödeyen, üzerinde bulunan
(fakirin) hakkını ödemiş olur, fazla vermek efdaldir."

"Farz zekâtı öde. Zira o seni
temizler. Sıla-i rahmi eda et. Dilenci, komşu ve fakirin hakkını gözet."

"Zekâtı ödeyen, misafire ikram eden,
musibete uğrayanlara veren cimrilikten kurtulur."

"Allah, zekâtını ödemeyen kimsenin
namazını kabul etmez, ikisini birlikte yapıncaya kadar. Zira Allah Teala namazla
zekatı (Kur'an'da yanyana birlikte zikretmek suretiyle) birleştir-miştir; Siz
aralarını açmayın."

"Allah imanı ve namazı ancak zekatla
kabul eder." (Bütün bu
hadisler ve başkaları için bkz. Kütüb-i Sitte, c. 7, s. 323 ve devamı)

Sonradan pişmanlık duymamak için,
müslümanın cömert davranarak Allah'ın kendisine ihsan ettiği malını sağlığında
Allah yolunda ve O'nun rızasına uygun bir biçimde infak etmesi gerekir. "
Sizden birinize ölüm (alâmetleri) gelip de: 'Ey Rabbim, beni yakın bir zamana
kadar geciktirsen de, sadaka versem ve salihlerden olsam' demeden önce, size
rızık olarak verdiğimiz şeylerden infak edin." (63/Münâfikun, 10)

İnfak, Allah'a ibadetin öylesine bir
parçasıdır ki, onsuz din olmaz. Bir insanın gönlünde yaktığı iman ışığının
devamı, ancak namaz-infak ikilisiyle yürür. "Acaba imanım ne durumda?" diye
düşünüyorsanız; namaz ve infaktaki seviyenize bakın. İmanın sağlaması ve
göstergesi, bu iki temel ibadettedir. Bunlarda nasibiniz yoksa, iman ışığınız ya
sönmüş, ya da sönmek üzeredir. Genelde infak; Mü'minin kendisinde mevcut her
nimeti başkalarına yansıtması, başkalarını o nimetlerden yararlandırması
demektir. Her türlü malî yardımlarla davranış biçimindeki yardımlar infak
kavramının içine girer. İnfak; paradan, maldan olduğu gibi, ilimden, güzel
sözden, güler yüzden de olur. Ayrıca sağlığın, saadetin, gençliğin de infakı
vardır. Ve infak, farz olan cihadın bir şubesidir.