Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

İlimden Yapılan İnfak.

İlimden Yapılan İnfakİlimden
Yapılan İnfak
İnsanlara faydalı olacak bilgilere
sahip olanlar; bilgilerini, mutlaka başkalarına belli sürelerde, belli miktar
aktararak infak etme zorundadırlar. İlmin infak zorunluluğuna ait bu ibadet, ilk
defa İslamiyet'le beraber, ilmin açıklanıp yaygınlaştırılması ilkesini
getirdi. Modern bilimlerin doğmasında ilme ait bu yeni kavram değişikliğinin
rolü pek çoktur. İslam'ın, ilmin infakında önemli bir formülü, herkese
anlayacağı ölçüde ilim sunma zorunluğudur. Bir İslam âlimi, "beni kimse
anlamaz" diye dört talebesiyle bir köşede oturamaz. Oturursa infak etmiş olmaz.
İlmini gereğince basitleştirerek, sadeleştirerek en sade vatandaşa sunar, sunmak
zorundadır. "Allah, kendilerine kitap verilenlerden, 'onu mutlaka insanlara
açıklayacaksınız, onu gizlemeyeceksiniz' diyerek söz almıştı. Onlar ise, bunu
kulak ardı ettiler, onu az bir dünyalığa değiştiler. Yaptıkları alış-veriş ne
kadar kötü!" (3/Âl-i İmran, 187)