Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Allah'ın Verdiği Her Nimetin İnfakı Vardır Malla Yapılan İnfak.

Allah

Allah'ın Verdiği Her Nimetin İnfakı Vardır


Malla
Yapılan İnfak


Para ve maldan Allah için yapılan
yardım. Malla yapılan infakı üçe ayırmak gerekir:

a- Zekât:
Belli bir mâlî gücü olan müslümanın kazanç ve malından vereceği yüzde iki buçuk
tutarında zorunlu bir mâlî ibadettir. Verilmediği takdirde kazancın ve malın
tamamı pis ve haram olur.

b- Sadaka:
Miktarı bizce tayin olunan sınırlı bir yardımdır. Bayramlarda fıtır sadakası, ya
da adak sadakaları ile yemin ve oruç karşılığı sadakalar da aynı gruptan maddî
yardımlardır.

c- Îtâ:
Ciddi ölçüde büyük mâlî yardım biçimidir. Yetim bir kızı evlendirmek, fakir bir
delikanlıya sermaye vermek, darda kalan bir insanın borcunu karşılamak gibi.
Vakıflar, hayır yatırımları, kamu yararına yapılan bilinçli bağışlar da îtâya
girer. Farz olan îtâ ibadetinde sınır, bu infakı yapanın zevkine ve gücüne
kalmıştır. Hatta îtâ yapanın, belli bir seviyede zengin olması bile gerekmez.