Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Sağlıktan yapılan İnfak.

Sağlıktan yapılan İnfak

Sağlıktan yapılan İnfak


Sağlıklı bir kimsenin hastalara
yaptığı hizmet, sağlıktan yapılan infaktır. Özellikle çağımızda sağlık
infakında, para infakı da beraber yürür. İmkânı olanlar, hastaların tedavileri
için maddî yardımda bulunarak kendi sağlık infaklarını yapmalıdır. Fakir
kimseler de, hasta ziyaretleri ile, onları teselli ederek aynı infakı
yapmalıdır.