Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Gençlikten Yapılan İnfak.

Gençlikten Yapılan İnfak

Gençlikten Yapılan İnfak


Güçlü bir insanın güçsüz, yaşlı
kimselere yapacağı her türlü yardım; gençlikten yaptığımız infaktır. Bu tür
infakın bir önemli yanı, kolayca kazanılan dualardır. Unutmamak lazımdır ki,
infakı kurumuş toplum tarlalarında hiçbir meyva yetişmez.