Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Güzel Sözle Yapılan İnfak.

Güzel Sözle Yapılan İnfak

Güzel
Sözle Yapılan İnfak


Etkin, doğru ve güzel konuşmasını
bilenler, çevrelerindeki insanlara güzel sözlerle istikamet göstermek
zorundadırlar. Bu güzel ve tatlı söz söyleme, özel bir kabiliyettir ve bu nimete
sahip olanlarca infak edilmek zorundadır. Efendimiz bu konuda çok hassas
davranmış, ancak güzel konuşan ashabını özel olarak seçmiş, dini tebliğlerine
izin vermiştir. Güzel sözle yapılan infak, Efendimiz'in ilk emirlerinden olduğu
için, ashabın büyük kısmı bu infaka sahip çıkmışlardır. Bu infak aynı zamanda
imanın, ahlakın insanlar arasında yayılmasını sağlamıştır.