Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Kur'an'da İnfak.

Kur


Kur'an'da İnfakKur'anda türevleriyle birlikte 73
yerde geçmektedir. Muaz bin Cebel ile Sa'lebe, Hz. Peygamber'e "kölelerimiz ve
hısımlarımız var. Bunlara malımızdan ne şekilde ve ne miktarda harcayalım?" diye
sorduklarında, şu ayet inmişti: "Sana
hangi şeyi nafaka vereceklerini sorarlar. De ki: İhtiyacınızdan artanı verin."
(2/Bakara, 219) Zekât farz kılınmadan önce, kazanç sahipleri, bu ayete göre, her
günkü kazançlarından kendilerine yetecek kadarını alır, gerisini tasadduk
ederlerdi. Altın, gümüş gibi nakit sahipleri de, bir yıllık geçimini ayırır,
geri kalanını Allah yolunda harcarlardı. (S. Buhâri, Tecrid-i Sarih Terc. 11/
371)

Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde
varlıklı mü'minlere "Allah yolunda infak" emir ve tavsiyesinde bulunulmuş, Allah
yolunda harcayanlar övülmüştür.

"Ey iman edenler, kazandıklarınızın ve
sizin için yerden çıkardığımız ürünlerin en helal ve iyisinden Allah yolunda
harcayın." (2/Bakara, 267)


"Mallarını gizli ve açık olarak gece
ve gündüz harcayan kimseler var ya, işte onların, Rableri katında ecirleri
vardır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır."
(2/Bakara, 274)

"Mallarını Allah yolunda harcayanların
hali, her başağı yüz daneli yedi başak bitiren bir tohumun hali gibidir. Allah
dilediği kimseye daha kat kat verir. Allah'ın ihsanı çok geniştir. Her şeyi
hakkıyla bilendir."
(2/Bakara, 261)

"Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda
harcayıncaya kadar birre (Cennete ve iyiliğin en güzeline) eremezsiniz."
(3/Âl-i İmran, 92)

"Sarfettiğiniz her hangi bir şeyin
yerine O daha iyisini koyar."
(34/Sebe', 39)

"Allah, faizi tüketir (faiz karışan
malın bereketini giderir), sadakaları ise bereketlendirir. Allah küfürde ve
günahtar ısrar eden hiç kimseyi sevmez."
(2/Bakara, 276)