Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Tüketim Çılgınlığı ve İnsanımız.

Tüketim Çılgınlığı ve İnsanımız


Tüketim Çılgınlığı ve İnsanımızDünya nüfusuyla birlikte beklentiler de artıyor.
Otomobiller, cep telefonları, televizyonlar, gazeteler, ev eşyaları, seyahat
acentaları, tatil köyleri, lokantalar artıyor. Trafik kazaları, sosyal
patlamalar, kuşak kopuklukları, uyuşturucu kullanımı ve boşanmalar da artıyor.
Cinâyetler, intiharlar, depresyon, yolsuzluklar da katlanarak çoğalıyor.


Böyle yoğun tempolu bir
üretim-tüketim-harcama-harcanma ortamında, kendimiz ve çevremizin bir taşıma
kapasitesi olduğunu anlamak zorundayız. Sürekli harcamaya programlanan toplumun
mânevî termostatlarının nereye kadar dayanacağını tahmin edebilir miyiz?


Tüketim çılgınlığındaki ısrarımız pek çoğumuzu
yorucu, sıkıcı ve ahlâkî yönden şüpheli işlerde çalışmaya mecbur bıraktı.
İnsanlar, kendilerini sürekli para harcamaya şartlandırınca, geçmişte asla
vazgeçemedikleri bazı inanç ve duygularından fedâkârlıklar yapmaya başladı.
Sabır, kanaat, şükür ve cömertlikte gereken performansa ulaşamadı. Yardımlaşma
refleksleri yavaşlarken, çıkarcılık ve hırslar arttı.

Dünyadaki bütün kurum ve kuruluşlar ister
istemez, üretim-tüketim-pazarlama zincirinin herhangi bir yerinde bulunuyor.
Televizyon yayınları, uydu bağlantıları, internet ağları ve telefon operatörleri
yalnızca bir şeye odaklanmış: Tüketim. Trafik felâketinin, sağlık
problemlerinin, globalleşen açlık felâketinin, sosyal patlamaların tetikleyicisi
olan tüketim çılgınlığı, durdurulması gereken en önemli felâketlerden biri olsa
gerek. İlk bakışta fark edilmese bile, yapılan araştırmalar, dünyada çözüm
bekleyen dev problemlerin kaynağında tüketim çılgınlığı olduğunu gösteriyor.


Etrafımızı kuşatan tüketim girdabından
kurtulmak, sanıldığı kadar zor değil aslında. İlk olarak kendi tüketim
anlayışımızı sorgulamak ve bu konudaki sessizliğimize meydan okumak,
yanlışlarımızı itiraf etmek gerekiyor. Tüketim çılgınlığında kendimize de meydan
okuyalım, çevreye de. Ve hemen şunları soralım: ?Her an para harcamak zorunda
mıyım? Almak istediğim şeyler, gerçek bir ihtiyaç mı, geçici bir heves mi?
Alışverişlerime belli bir gün, belli bir saat aralığı tâyin edebilir miyim?
Tüketim çılgınlığı beni mutlu ediyor mu?? Bu soruları sormak, çözümün en zor.
Ama en önemli aşaması. Sorulardan sonrası daha kolay. Sonraları aşamalarda daha
sâkin ve ve sâde bir yaşam modeli geliştirip bizimle aynı düşünceleri paylaşan
kişilerle görüş alışverişi yapabiliriz.

İSRÂF.
İsrâf; Anlam ve Mâhiyeti
Kur'an'da İsrafın Mânâları
Müsrif; İsrafçı, Savurgan.
Cimrilik; İsrâfın Zıddı Olan Aşırılık.
İktisad; Harcamada Orta Yol
İnsan İktisadın Dışında Kalabilir mi?.
Menfaat
Cömertlik; Allah'ın Verdiğini Allah Yolunda Sarfetmek.
Sehâvet
Cûd
Îsâr
Saçıp Savuranlar Şeytanın Kardeşleridir
Kur'ân-ı Kerim'de isrâf Kavramı
Hadis-i Şeriflerde İsrâf Kavramı
Reklâm; İsrâfı Emreden Şeytânî İllüzyon.
Hile Ve Aldatma Çeşitleri
Kapitalizm; Tüketimi ve İsrâfı Dayatan Rejim..
Mal; Dünya Varlığı
a) Mütekavvim mal
b) Gayri mütekavvim mal
c) Menkul mal
d) Gayri menkul mal
e) Mislî mal
f) Kıyemî mal
g) Tüketime elverişli (istihlâkî) mal
h) Kullanmaya elverişli (isti'mâlî) mal
Mal-Mülk Allah'ındır
Rızıktaki Farklılığın Hikmetleri
Rızık Genişliği İmtihanı Karşısında Müslümanın Tutumu.
İnfak; İsrafın Alternatifi
İnfakın Fayda ve Hikmetleri
İnfak, Zekât ve Her Türlü Cömertlik, Malın Mülkün Gerçek Sahibini Hatırlatır ve Kişinin Emanet Bilincini Güçlendirir
İnfak, Zekât ve Her Türlü Cömertlik, Ferdi/Kişiyi Maddeperestlikten Korur; Kalpteki Dünya Sevgisine Karşı Bir İlâç Olur
İnfak ve Cömertlik İhtiras Zincirini Kırar, İnsanı Hırstan Korur, Nefsin Maraz ve İletini Tedâvi Eder
Zekât, İnfak ve Cömertlik Kişiyi Cimrilikten Korur, Cömertleştirir
Cömertlik; İsrâf ve Lüks Gibi Şeytanî Eğilimleri Azaltır
Cömertlik Kalbin Katılaşmasını Önler; Kalbe Sevinç, Mutluluk ve Huzur Verir
Cömertlik Halka Şefkat ve Merhameti Arttırır, Dost Kazanmaya Sebep Olur
Cömertlik, İnsanı Bir Şeye Muhtaç Olup Onsuz Olamama Tiryakiliğinden Kurtarır; Allah'tan başkasına İhtiyaç Duymama Faziletine Yükseltir
Allah İçin Cömertlik, Malı Ebedîleştirir
Zekât, İnfak Gibi Cömertlikler Malı Çoğaltır, Bereketini Arttırır
Mal Yığma.
Yeme-İçmede İsraf Az Yemenin Dindeki Önemi ve Faydaları
Yiyeceklerin Temiz ve Helâlinden Yararlanmak
Tefsirlerden İktibaslar
Fakirlik Kaygısı ve İğrenç Fiiller
Tüketim Çılgınlığı ve İnsanımız.
Çerçeveyi Belirlemek
Efsânelerin Yanlışlarını Ortaya Koymak
Tüketim Çılgınlığı Konusunda Birbirimizi Eğitmek
Değişime Kendinizden Başlayın
Dünyaya, İsrafla Harcamak İçin Değil; Âhirete Azık Postalamaya Geldik!
İsrâf Konusuyla İlgili Âyet-i Kerimeler
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar