Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Efsânelerin Yanlışlarını Ortaya Koymak

Efsânelerin Yanlışlarını Ortaya Koymak


Efsânelerin Yanlışlarını Ortaya Koymak:
Bizi sade bir hayat yaşamaktan ve böylece mânen
doyuma ulaşmaktan alıkoyan birtakım efsânelerle kuşatılmış durumdayız. Bunları
objektif bir şekilde tahlil ettiğimiz zaman, ciddî bir geçerliliklerinin
bulunmadığını görür ve böylece sorunun çözümünde en önemli adımı atmış oluruz.
İşte bunlardan birkaçı:

?Yaşam standardının yükselmesi, para harcamaktan
ve konfordan geçer.? Hayır! Yaşam standardını yükseltmek, insanî ve ahlâkî
değerleri canlandırmakla mümkündür. ?Tüketim çılgınlığı normaldir.? Kesinlikle
hayır! Tüketim çılgınlığı, geleceğimizi ipotek altına alan anormal bir şeydir.
?Ekonominin işlemesi için, aşırı tüketim şarttır.? Asla! Sağlıklı bir ekonomi
için tasarruflu harcama gerekir. ?Hükümet programları, iş hayatının her şeyi
kökten değiştiren prensipleri ve yeni teknolojiler aşırı tüketimle mümkündür.?
Acaba? Bunların yanında sınırsız isteklerimizi frenlemek, hayat anlayışımızı
değiştirmek ve ahlâkî değerler de gerekmez mi? ?Bir kişinin değişmesiyle hiçbir
şey düzelmez.? Bu anlayış geçmişte kaldı. Eğer para harcayan kişiler fikirlerini
değiştirirse, dünya da değişir. Dünya değişmese bile kendi hayatımız değişir. O
da bize yeter!

İSRÂF.
İsrâf; Anlam ve Mâhiyeti
Kur'an'da İsrafın Mânâları
Müsrif; İsrafçı, Savurgan.
Cimrilik; İsrâfın Zıddı Olan Aşırılık.
İktisad; Harcamada Orta Yol
İnsan İktisadın Dışında Kalabilir mi?.
Menfaat
Cömertlik; Allah'ın Verdiğini Allah Yolunda Sarfetmek.
Sehâvet
Cûd
Îsâr
Saçıp Savuranlar Şeytanın Kardeşleridir
Kur'ân-ı Kerim'de isrâf Kavramı
Hadis-i Şeriflerde İsrâf Kavramı
Reklâm; İsrâfı Emreden Şeytânî İllüzyon.
Hile Ve Aldatma Çeşitleri
Kapitalizm; Tüketimi ve İsrâfı Dayatan Rejim..
Mal; Dünya Varlığı
a) Mütekavvim mal
b) Gayri mütekavvim mal
c) Menkul mal
d) Gayri menkul mal
e) Mislî mal
f) Kıyemî mal
g) Tüketime elverişli (istihlâkî) mal
h) Kullanmaya elverişli (isti'mâlî) mal
Mal-Mülk Allah'ındır
Rızıktaki Farklılığın Hikmetleri
Rızık Genişliği İmtihanı Karşısında Müslümanın Tutumu.
İnfak; İsrafın Alternatifi
İnfakın Fayda ve Hikmetleri
İnfak, Zekât ve Her Türlü Cömertlik, Malın Mülkün Gerçek Sahibini Hatırlatır ve Kişinin Emanet Bilincini Güçlendirir
İnfak, Zekât ve Her Türlü Cömertlik, Ferdi/Kişiyi Maddeperestlikten Korur; Kalpteki Dünya Sevgisine Karşı Bir İlâç Olur
İnfak ve Cömertlik İhtiras Zincirini Kırar, İnsanı Hırstan Korur, Nefsin Maraz ve İletini Tedâvi Eder
Zekât, İnfak ve Cömertlik Kişiyi Cimrilikten Korur, Cömertleştirir
Cömertlik; İsrâf ve Lüks Gibi Şeytanî Eğilimleri Azaltır
Cömertlik Kalbin Katılaşmasını Önler; Kalbe Sevinç, Mutluluk ve Huzur Verir
Cömertlik Halka Şefkat ve Merhameti Arttırır, Dost Kazanmaya Sebep Olur
Cömertlik, İnsanı Bir Şeye Muhtaç Olup Onsuz Olamama Tiryakiliğinden Kurtarır; Allah'tan başkasına İhtiyaç Duymama Faziletine Yükseltir
Allah İçin Cömertlik, Malı Ebedîleştirir
Zekât, İnfak Gibi Cömertlikler Malı Çoğaltır, Bereketini Arttırır
Mal Yığma.
Yeme-İçmede İsraf Az Yemenin Dindeki Önemi ve Faydaları
Yiyeceklerin Temiz ve Helâlinden Yararlanmak
Tefsirlerden İktibaslar
Fakirlik Kaygısı ve İğrenç Fiiller
Tüketim Çılgınlığı ve İnsanımız.
Çerçeveyi Belirlemek
Efsânelerin Yanlışlarını Ortaya Koymak
Tüketim Çılgınlığı Konusunda Birbirimizi Eğitmek
Değişime Kendinizden Başlayın
Dünyaya, İsrafla Harcamak İçin Değil; Âhirete Azık Postalamaya Geldik!
İsrâf Konusuyla İlgili Âyet-i Kerimeler
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar