Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

İsrâf Konusuyla İlgili Âyet-i Kerimeler

İsrâf Konusuyla İlgili Âyet


İsrâf Konusuyla
İlgili Âyet-i KerimelerA- İSRÂF KELİMESİ VE TÜREVLERİNİN GEÇTİĞİ
ÂYET-İ KERİMELER (Toplam 23 Yerde): 3/Âl-i İmrân, 147; 4/Nisâ, 6; 5/Mâide, 32;
6/En'âm, 141, 141; 7/A'râf, 31, 31, 81; 10/Yûnus, 12, 83; 17/İsrâ, 33; 20/Tâhâ,
127; 21/Enbiyâ, 9; 25/Furkan, 67; 26/Şuarâ, 151; 36/Yâsin, 19; 39/Zümer, 53; 40/Mü'min,
28, 34, 43; 43/Zuhruf, 5; 44/Duhân, 31; 51/Zâriyât, 34.B- SAVURGANLIK, SAÇIP SAVURMA ANLAMINDAKİ
TEBZÎR KELİMESİ VE TÜREVLERİNİN GEÇTİĞİ ÂYET-İ KERİMELER (Toplam 3 Yerde): 17/İsrâ,
26, 26, 27.CİMRİLİK ANLAMINDAKİ ?BUHL? KELİMESİ VE
TÜREVLERİNİN GEÇTİĞİ ÂYET-İ KERİMELER (Toplam 12 Yerde): 3/Âl-i İmrân, 180, 180;
4/Nisâ, 37, 37; 9/Tevbe, 76; 47/Muhammed, 37, 38, 38, 38; 57/Hadîd, 24, 24; 92/Leyl,
8.İSRAF VE İKTİSAT (SAVURGANLIK VE TUTUMLULUK)
KONUSUYLA İLGİLİ ÂYET-İ KERİMELER

İsraf Etmekten Sakınmak: 6/En'âm, 141; 7/A'râf,
31.

Saçıp Savurmaktan Sakınmak: 6/En'âm, 141; 7/A'râf,
31; 17/İsrâ, 26-27, 29.

Mü'minler İsraf Etmezler: 25/Furkan, 67.

Allah İsraf Edenleri Sevmez: 6/En'âm, 141; 7/A'râf,
31.EKONOMİK EŞİTLİĞİN ANLAMI

Rızık Konusunda Kimi Kiminden Farklıdır: 16/Nahl,
71; 17/İsrâ, 21; 42/Şûrâ, 27; 43/Zuhruf, 32.

Zengin Fakir Ayırımı Yoktur: 6/En'âm, 52-53.ZENGİNLİK VE ZENGİNLER

Allah, Dilediğine Hesapsız Rızık Verir:
2/Bakara, 212; 3/Âl-i İmrân, 27, 37; 28/Kasas, 79-82; 29/Ankebût, 62; 42/Şûrâ,
19.

Zenginliği Veren Allah'tır: 53/Necm, 48.

Zenginlik Bir Üstünlük Sebebi Değildir: 6/En'âm,
52-53.

Mal, Zenginler Arasında Dolaşan Bir Servet
Olamaz: 59/Haşr, 7.

Kâfirler Mal Gururuna Kapılırlar: 6/En'âm,
52-53; 7/A'râf, 49; 11/Hûd, 27; 18/Kehf, 28; 26/Şuarâ, 106-114.

Câhil ve Gururlu Zenginler: 96/Alak, 6-7, 12.

Mal, Fitne ve İmtihan Sebebidir: 8/Enfâl, 28;
64/Teğâbün, 15.CİMRİLİK

Cimrilik Etmek: 2/Bakara, 195; 3/Âl-i İmrân,
180; 4/Nisâ, 36-37; 47/Muhammed, 38; 57/Hadîd, 23-24; 92/Leyl, 8-10.

Malı ve Parayı Biriktirmek: 3/Âl-i İmrân, 49; 9/Tevbe,
34-35; 64/Teğâbün, 15-18; 104/Hümeze, 1-4.

İnsan Cimridir: 17/İsrâ, 100; 70/Meâric, 19-21;
100/Âdiyât, 8-11.

Şeytan Fakirlikle Korkutur: 2/Bakara, 268.

Cimrilik Etmekten Sakınmak: 17/İsrâ, 29, 31;
47/Muhammed, 37-38; 59/Haşr, 9; 64/Teğâbün, 16.

Mü'minler Cimrilik Yapmaz: 25/Furkan, 67.İ- CÖMERTLİK

Cömert Olmak: 17/İsrâ, 29.

Allah Cömerlere Bolluk Verir: 2/Bakara, 268.J- YEDİRİP İÇİRMEK

Fakirlere Yedirip İçirmek: 22/Hacc, 28, 36;
76/İnsan, 8-12.

Yetimlere Yedirip İçirmek: 76/İnsan 8-12.

Esirlere Yedirip İçirmek: 76/İnsan, 8-12.

Kâfirler, Fakirlere Yedirip İçirmezler:
36/Yâsin, 47; 69/Haakka, 34; 74/Müddessir, 43-44; 107/Mâûn, 1, 3.K- RIZIK

Allah, Dilediğine Hesapsız Rızık Verir: Bakara,
212; Al-i İmran, 27, 37; Kasas, 79-82; AnkEbût, 62; Şura, 19.

Allah, Rızkı Daraltır veya Genişletir: Bakara,
245; Ra'd, 26; İsra, 30; Kasas, 82; AnkEbût, 62; Rum, 37; Sebe'36, 39; Zümer,
52; Şura, 12, 27; Mülk, 21.

Rızkı Veren Allah'tır: Yunus, 31; Hicr, 21;
AnkEbût, 17, 61; Rum, 40; Sebe',24, 39; Fatır, 3; Zariyat, 58.

Rızık Konusunda Kimi kiminden Farklıdır: Nahl,
71; İsra, 21; Şura, 27; Zuhruf, 32.

Allah, Bütün Canlıların Rızkını Verir: Hud, 6.

Rızık Verenlerin En Hayırlısı Allah'tır: Hacc,
58; Mü'minun, 72; Cum'a, 11.

Allah, En Temiz Nimetlerden Rızıklandırır:
Mü'min, 64.

Allah, Cimrilik Etmeyenlere Bol Rızık Verir:
Bakara, 268.

Yer Üzerinde Rızık Sebepleri Yaratılmıştır: Hıcr,
20.

Rızık Endişesi, Hakka Davet Görevine Engel
Olamaz: Taha, 132.

Yağmurla Gökten Rızık İner: Zariyat. 22.

Rızık Aramak: Cum'a, 10.

Rızkın Bolluğu ve Darlığında, İbretler Vardır:
Zümer, 52

Yaratılan Her Şeyin İnsan İçin Olmasında
İbretler Vardır: Casiye, 13

Rızık Endişesi, Tebliğ Görevine Engel Olamaz:
Taha, 132

Zenginliği Veren Allah'tır: Necm, 48

Zenginlik Bir Üstünlük Sebebi Değildir: En'am,
52-53

Mal, Zenginler Arasında Dolaşan Bir Servet
Olamaz: Haşr, 7.

Kâfirler, Mal Gururuna Kapılırlar: En'am, 52-53;
A'raf, 49; Hud, 27; Kehf, 28; Şuara, 106-114

Cahil ve Gururlu Zenginler: Alak, 6-7, 12

Mal, Fitne ve İmtihan Sebebidir: Enfal, 28;
Teğabün, 15.

Fakir Düşmekte Hikmet Vardır: En'am, 42, Tevbe,
28.

Rızık Konusunda Kimi Kiminden Farklıdır: Nahl,
71; İsra, 21; Şura, 27; Zuhruf, 32.

Zengin Fakir Ayrımı Yoktur: En'am, 52-53.L- İNFAK

İnfak/Allah Yolunda Harcamak: Bakara, 3, 195,
245, 254, 261, 270, 272, 274; Enfal, 3; Ra'd, 22; İbrahim, 31; Hacc, 35; Kasas,
77; Secde, 16; Fatır, 29-30; Hadid, 7; Münâfıkun, 10-11; Teğabün, 16-17.


Mala Olan Sevgiye Rağmen Allah Sevgisiyle
Harcamak: Bakara, 177; İnsan, 8.

Harcamada Ölçü: Furkan, 67; Muhammed, 36-38.

Allah İçin Harcamak ve Harcayanların Hali:
Bakara, 264-266, 272; Kasas,77; Münafikun, 10-11; Leyl,17-21


Harcamayı Malın İyisinden ve Sevilen Şeylerden
Yapmak: Bakara, 267; Al-i İmran, 92.

Harcama Yapılacak Mal: Bakara, 3, 219; Şura, 38.

Kendilerine Verilecek Kimseler: Bakara, 215,
273; Nur, 22.

Harcadıklarını Başa Kakanlar: Bakara, 262-264,
266, Müzzemmil, 20.

Gösteriş Olsun Diye Harcamak: Bakara, 264, 266,
270, 272; Nisa, 38-39.

İnfaktan Kaçılmaz: Bakara, 268; Hadid, 10.

İnfaktan Kaçanlar: Mearic, 18-21.

İnfak Edenler Takva Sahibi Mü'minlerdir: Al-i
İmran, 16-17, 134.

İnfak Edenlerin Mükafatı: Bakara, 272; Hadid, 7,
11; Teğabün, 17; Mearic, 24-25, 35; Leyl, 5-7,18.

Kafirler ve Müşrikler İnfak Etmezler: Yasin, 47;
Kalem, 17-40; Hakka, 34; Müddessir, 43-44; Mâûn, 1, 3.

Kâfirler Mallarını Allah Yolundan Çevirmek İçin
Harcarlar: Enfal, 36; Beled, 5-12.

Fakirlere Yedirip İçirmek: Hacc, 28, 36; İnsan,
8-12, Fecr, 18.

Yetimlere Yedirip İçirmek: İnsan, 8-12.

Esirlere Yedirip İçirmek: İnsan, 8-12.


Kâfirler, Fakirlere Yedirip İçirmezler: Yasin,
47; Hakka, 34; Müddessir, 43-44; Maun, 1-3.

Cömert Olmak: İsra, 29.

Allah, Cömertlere Bolluk Verir: Bakara, 268.


Fakirlere İyilik Etmek: Bakara, 83; Nisa, 36.

Fakirlere Vermek: Bakara, 177, 215, 273; İsra,
26; Nur, 22; Rum, 38; Mearic, 24-25.

Sail'i (İsteyeni, dilenciyi) Azarlamaktan
Sakınmak: Duha, 10.

Kâfirler, Fakirleri Küçük Görürler: En'am,
52-53; A'raf, 49; Hud, 27; Kehf, 28; Şuara, 106-114.

Kâfirler ve Müşrikler, Fakirlere Vermezler:
Yasin, 47, Kalem,17-40; Hakka,34; Müddessir,43-44; Mâûn, 1-3M- MAL VE MALI KULLANMAK


a- Mal, Fitnedir, İmtihan
Sebebidir: 8/Enfâl, 28; 64/Teğâbün, 15.

b- Mal, Dünya Hayatının
Süsüdür: 18/Kehf, 46.

Zenginlik, Bir Üstünlük Sebebi
Olamaz: 6/Er'âm, 52-53.

Mal, Zenginler Arasında Dolaşan
Bir Devlet/Servet Olmamalıdır: 59/Haşr, 7.

Malı Kullanmakta Reşit Olmak:
4/Nisâ, 5-6; 17/İsrâ, 34.

Sefihlere (malını İyi
Kullanamayacak Akılsızlara) Mal Verilmez: 4/Nisâ, 5.

Ekonomik Esâret: 59/Haşr, 7.

Malı ve Parayı Biriktirmek
(Stokçuluk): 3/Âl-i İmrân, 49; 9/Tevbe, 34-35; 64/Teğâbün, 14-18; 104/Hümeze,
1-4.

Mal Sevgisi: 3/Âl-i İmrân, 14; 9/Tevbe,
35; 89/Fecr, 20.

Mal Sevgisini, Allah'tan,
Peygamber'den ve Allah Yolunda Cihaddan Üstün Tutmak: 9/Tevbe, 24, 34-35; 63/Münâfıkun,
9; 92/Leyl, 8-11; 96/Alak, 6-8.

Mal, Dünyada Kalacaktır: 6/En'âm,
94.

Kâfirlere Malları ve Evlâtları
Fayda Vermez: 3/Âl-i İmrân, 10, 91, 116; 5/Mâide, 36; 6/En'âm, 70; 7/A'râf, 48;
13/Ra'd, 18; 19/Meryem, 77-80; 45/Câsiye, 10; 58/Mücâdele, 17; 69/Haakka, 25-29;
92/Leyl, 8-11; 104/Hümeze, 2-6; 111/Leheb, 1-3.

Münâfıklar, Mal Sevgisi ile
Doludurlar: 9/Tevbe, 58-59, 67, 75-76; 48/Fetih, 15; 49/Hucurât, 14, 16-17.

Mûsâ (a.s.)'nın Ümmetinden
Karun'un Mal Sevgisinin Sonu: 28/Kasas, 76-84; 29/Ankebût, 39-40.


N- MÜLK VE MÜLKÜN SAHİBİ

Mülk Allah'ındır: 35/Fâtır, 13;
57/Hadîd, 10; 64/Teğâbün, 1; 67/Mülk, 1.

Allah, Mülkü Dilediğine Verir:
2/Bakara, 247; 3/Âl-i İmrân, 26.

Göklerdeki ve Yerdeki Her Şey,
Allah'ındır: 2/Bakara, 255, 284; 3/Âl-i İmrân, 109, 129; 4/)Nisâ, 126, 131-132;
5/Mâide, 120; 10/Yûnus, 55; 14/İbrâhim, 2; 16/Nahl, 52; 20/Tâhâ, 6; 22/Hacc, 64;
24/Nûr, 64; 30/Rûm, 26; 31/Lokman, 20, 26; 34/Sebe', 1; 42/Şûrâ, 4; 53/Necm, 31;
57/Hadîd, 2, 5.

Göklerin ve Yerin Tasarrufu
Allah'ındır: 2/Bakara, 107; 3/Âl-i İmrân, 189; 5/Mâide, 40; 9/Tevbe, 116;
24/Nûr, 42; 25/Furkan, 2; 36/Yâsîn, 83; 39/Zümer, 62-63; 42/Şûrâ, 49; 43/:
Zuhruf, 85; 45/Câsiye, 27; 48/Fetih, 14; 57/Hadîd, 2, 5; 85/Bürûc, 9.

O- DÜNYA NİMETLERİ

Cennetin Nimetleri Dünya Nimetlerinden
Hayırlıdır: 3/Âl-i İmrân, 14-15; 16/Nahl, 30.

Dünya Nimetleri Fânîdir; Âhiret Nimetleri Son
Bulmaz: 4/Nisâ, 77; 16/Nahl, 96; 35/Fâtır, 5; 42/Şûrâ, 36.

Dünya Nimetleri İle Âhiret Nimetlerinin
Karşılaştırması: 28/Kasas, 60; 29/Ankebût, 64.

Sâlih Amel, Dünyanın Süsünden Hayırlıdır:
18/Kehf, 46; 19/Meryem, 76.P- ZENGİNLİK VE
ZENGİNLER

a- Allah, Dilediğine Hesapsız Rızık Verir:
2/Bakara, 212; 3/Âl-i İmrân, 27, 37; 28/Kasas, 79-82; 29/Ankebût, 62; 42/Şûrâ,
19.

b- Zenginliği Veren Allah'tır: 53/Necm, 48.

Zenginlik Bir Üstünlük Sebebi Değildir: 6/En'âm,
52-53.

Mal, Zenginler Arasında Dolaşan Bir Servet
Olamaz: 59/Haşr, 7.

Kâfirler Mal Gururuna Kapılırlar: 6/En'âm,
52-53; 7/A'râf, 49; 11/Hûd, 27; 18/Kehf, 28; 26/Şuarâ, 106-114.

Câhil ve Gururlu Zenginler: 96/Alak, 6-7, 12.

Mal, Fitne ve İmtihan Sebebidir: 8/Enfâl, 28;
64/Teğâbün, 15.

İSRÂF.
İsrâf; Anlam ve Mâhiyeti
Kur'an'da İsrafın Mânâları
Müsrif; İsrafçı, Savurgan.
Cimrilik; İsrâfın Zıddı Olan Aşırılık.
İktisad; Harcamada Orta Yol
İnsan İktisadın Dışında Kalabilir mi?.
Menfaat
Cömertlik; Allah'ın Verdiğini Allah Yolunda Sarfetmek.
Sehâvet
Cûd
Îsâr
Saçıp Savuranlar Şeytanın Kardeşleridir
Kur'ân-ı Kerim'de isrâf Kavramı
Hadis-i Şeriflerde İsrâf Kavramı
Reklâm; İsrâfı Emreden Şeytânî İllüzyon.
Hile Ve Aldatma Çeşitleri
Kapitalizm; Tüketimi ve İsrâfı Dayatan Rejim..
Mal; Dünya Varlığı
a) Mütekavvim mal
b) Gayri mütekavvim mal
c) Menkul mal
d) Gayri menkul mal
e) Mislî mal
f) Kıyemî mal
g) Tüketime elverişli (istihlâkî) mal
h) Kullanmaya elverişli (isti'mâlî) mal
Mal-Mülk Allah'ındır
Rızıktaki Farklılığın Hikmetleri
Rızık Genişliği İmtihanı Karşısında Müslümanın Tutumu.
İnfak; İsrafın Alternatifi
İnfakın Fayda ve Hikmetleri
İnfak, Zekât ve Her Türlü Cömertlik, Malın Mülkün Gerçek Sahibini Hatırlatır ve Kişinin Emanet Bilincini Güçlendirir
İnfak, Zekât ve Her Türlü Cömertlik, Ferdi/Kişiyi Maddeperestlikten Korur; Kalpteki Dünya Sevgisine Karşı Bir İlâç Olur
İnfak ve Cömertlik İhtiras Zincirini Kırar, İnsanı Hırstan Korur, Nefsin Maraz ve İletini Tedâvi Eder
Zekât, İnfak ve Cömertlik Kişiyi Cimrilikten Korur, Cömertleştirir
Cömertlik; İsrâf ve Lüks Gibi Şeytanî Eğilimleri Azaltır
Cömertlik Kalbin Katılaşmasını Önler; Kalbe Sevinç, Mutluluk ve Huzur Verir
Cömertlik Halka Şefkat ve Merhameti Arttırır, Dost Kazanmaya Sebep Olur
Cömertlik, İnsanı Bir Şeye Muhtaç Olup Onsuz Olamama Tiryakiliğinden Kurtarır; Allah'tan başkasına İhtiyaç Duymama Faziletine Yükseltir
Allah İçin Cömertlik, Malı Ebedîleştirir
Zekât, İnfak Gibi Cömertlikler Malı Çoğaltır, Bereketini Arttırır
Mal Yığma.
Yeme-İçmede İsraf Az Yemenin Dindeki Önemi ve Faydaları
Yiyeceklerin Temiz ve Helâlinden Yararlanmak
Tefsirlerden İktibaslar
Fakirlik Kaygısı ve İğrenç Fiiller
Tüketim Çılgınlığı ve İnsanımız.
Çerçeveyi Belirlemek
Efsânelerin Yanlışlarını Ortaya Koymak
Tüketim Çılgınlığı Konusunda Birbirimizi Eğitmek
Değişime Kendinizden Başlayın
Dünyaya, İsrafla Harcamak İçin Değil; Âhirete Azık Postalamaya Geldik!
İsrâf Konusuyla İlgili Âyet-i Kerimeler
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar