Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Kısmetimde Varsa, Rızkım Ayağıma Gelir Diyebilir miyiz?.

Kısmetimde VarsaKısmetimde Varsa,
Rızkım Ayağıma Gelir Diyebilir miyiz?

"Kısmetimde varsa, rızkım
ayağıma gelir" diyemeyiz. Kısmeti ayağına gönderilenler, kendi imkânlarıyla
rızıklarını elde edemeyenlerdir. Mesela, hareketi sınırlı mikro organizmalar,
insan ve hayvan yavruları ki bunlar anaları babaları tarafından beslenir.
Yetişkin ve sağlıklı bir insan, çalışarak rızkını elde edecek yeteneğe sahip
kılınmıştır. O yüzden kendi gayretiyle rızkını elde etmek zorundadır. Allah'ın
koyduğu nizam budur. Peygamber Efendimiz: "Sizler, gereği gibi tevekkül
etseydiniz, (sabahleyin) aç olarak gidip (akşam) tok olarak dönen kuşu
rızıklandırdığı gibi, Allah elbette sizi de rızıklandırırdı." buyurmuştur.
Yani kuş, nasıl rızkını aramaya gidip bulmuş ve ondan yararlanmış ise, siz de
Allah'a güvenip kuş gibi rızkınızı elde etmeye uğraşırsanız sizi de
rızıklandırır buyurmaktadır. Demek ki rızkın temin edilmesi; aranıp bulunmasına,
çalışıp elde edilmesine bağlıdır. Rızkı ayağına gönderilen-ler;
bağırsaklarımızdaki saprofitler, vücudumuzdaki mikroplar, uzuvlarımızı oluşturan
hücreler, yapraklarda yaşayan ufak böcekler gibi, kendi gayretiyle bunu elde
edemeyecek olanlardır. Yoksa, bu imkâna sahip kılınmış olan canlılar; arayıp
bulmak, kendi gayretiyle elde etmek zorundadır. Allah, işlerini koyduğu nizam ve
kanunlar çerçevesinde yürütmekte olup hiçbir şeyi başıboş bırakmamıştır. Biz
bunların tâbi olduğu nizam ve kanunları öğrenirsek, hareketlerimizi onlara
uydururuz. Gerisi kendi bileceği iştir. O kısma bizim aklımız tümüyle ermez.
Diler, rızkımızı çoğaltır; dilerse azaltır. İşte, bilmediğimiz; bunu nasıl
yaptığıdır. Çalışma, ilk planda gelir, ondan sonrası tevekkülle Allah'a
bağlanmaktır.
Rızık temin etme yollarını,
meşru hudutlar içinde aramalıdır. Rızık elde etme yollarından herhangi birisinin
ihmali, mü'minleri zor duruma düşürür. Zira her mü'min, kendi rızkını temin
ederken, diğer mü'minlerin menfaatine olan hizmetleri de üretmek durumundadır.
Ancak en efdal ve en temiz olan rızık elde etme yolunun cihad olduğu
unutulmamalıdır. Nitekim Peygamberi-miz: "Faiz yemek için hileli yollara
saptığınız, öküzlerin kuyruğuna yapışıp ziraatle geçindiğiniz ve cihadı
terkettiğiniz zaman, Allah Teala, üzerinize zilleti musallat kılar. Dininize
dönmedikçe o zilleti üzerinizden sıyırmaz." (Ebû Dâvud, K. Büyû, c. 3, s.
740) diyerek, cihadın asla terk edilmemesini ısrarla tebliğ etmiştir.