Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Rızıkla İlgili Âyet-i Kerime'ler

Rızıkla İlgili ÂyetRızıkla İlgili
Âyet-i Kerime'ler


Allah, Dilediğine Hesapsız
Rızık Verir: Bakara, 212; Al-i İmran, 27, 37; Kasas, 79-82; Ankebut, 62; Şura,
19.
Allah, Rızkı Daraltır veya
Genişletir: Bakara, 245; Ra'd, 26; İsra, 30; Kasas, 82; Ankebut, 62; Rum, 37;
Sebe'36, 39; Zümer, 52; Şura, 12, 27; Mülk, 21.
Rızkı Veren Allah'tır: Yunus,
31; Hicr, 21; Ankebut, 17, 61; Rum, 40; Sebe',24, 39; Fatır, 3; Zariyat, 58.
Rızık Konusunda Kimi kiminden
Farklıdır: Nahl, 71; İsra, 21; Şura, 27; Zuhruf, 32.
Allah, Bütün Canlıların Rızkını
Verir: Hud, 6.
Rızık Verenlerin En Hayırlısı
Allah'tır: Hacc, 58; Mü'minun, 72; Cum'a, 11.
Allah, En Temiz Nimetlerden
Rızıklandırır: Mü'min, 64.
Allah, Cimrilik Etmeyenlere Bol
Rızık Verir: Bakara, 268.
Yer Üzerinde Rızık Sebepleri
Yaratılmıştır: Hıcr, 20.
Rızık Endişesi, Hakka Davet
Görevine Engel Olamaz: Taha, 132.
Yağmurla Gökten Rızık İner:
Zariyat. 22.
Rızık Aramak: Cum'a, 10.
m- Rızkın Bolluğu ve
Darlığında, İbretler Vardır: Zümer, 52
n- Yaratılan Her Şeyin İnsan
İçin Olmasında İbretler Vardır: Casiye, 13
Rızık Endişesi, Tebliğ Görevine
Engel Olamaz: Taha, 132
Zenginliği Veren Allah'tır:
Necm, 48
Zenginlik Bir Üstünlük Sebebi
Değildir: En'am, 52-53
Mal, Zenginler Arasında Dolaşan
Bir Servet Olamaz: Haşr, 7.
Kâfirler, Mal Gururuna
Kapılırlar: En'am, 52-53; A'raf, 49; Hud, 27; Kehf, 28; Şuara, 106-114
Cahil ve Gururlu Zenginler:
Alak, 6-7, 12
Mal, Fitne ve İmtihan
Sebebidir: Enfal, 28; Teğabün, 15.
Fakir Düşmekte Hikmet Vardır:
En'am, 42, Tevbe, 28.
Rızık Konusunda Kimi Kiminden
Farklıdır: Nahl, 71; İsra, 21; Şura, 27; Zuhruf, 32.
Zengin Fakir Ayrımı Yoktur:
En'am, 52-53.