Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Allah'ın Kullarına Rızık Vermesindeki Sünneti (Değişmez Yasası)

AllahAllah'ın Kullarına
Rızık Vermesindeki Sünneti (Değişmez Yasası)

Allah, canlıları hareket ve bir
yerden bir yere intikal ederek rızık kazanmanın sebeplerine sarılma yeteneği
üzerine yaratmış, onları belli bir kabiliyet ve bedeninde rızık kazanmasına
yardımcı olacak organlarla azıklandırmıştır. Kullarına rızık verme
hususunda Allah'ın sünneti (ilahî kanunu), kendi seçimleriyle sarıldıkları
sebepler sayesinde rızkın kullara ulaşması, Allah'ın, o sebepleri onlara kolay
kılması, çalışmak suretiyle onları rızık kazanmaya çağırması ve hatta bunu
emretmesidir.