Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Rızık Konusunda Yeryüzündeki Mûcizevî Yardımlaşma.

Rızık Konusunda Yeryüzündeki Mûcizevî YardımlaşmaRızık Konusunda
Yeryüzündeki Mûcizevî Yardımlaşma

Yeşil bitkiler güneş
enerjisinden yararlanarak, toprak ve havadan aldığı maddelerle beslenip gelişir.
Çeşitli maddeleri meydana getirir. Bunlardan pek çok canlı yararlanır. Bu
canlılardan küçükleri, kendisiyle beslenen daha büyük canlılara gıda teşkil
eder. Bu daha büyük canlılarla beslenen onlardan büyük veya kuvvetli canlılar
vardır. Bunlarla da daha büyükleri gıdalanır. Bu sayede canlılardan bir çoğunun
gıdaları sağlanmış olur. Bunların ölmesiyle de çok
küçük olan canlılar (mikroplar,
kurtlar...) faaliyete geçerler. O ölüyü parçalayarak bitkilerin
faydalanabileceği hale koyarlar. Bazı bakteriler parçalanan gıdaları toprak
nitratları haline getirir. Topraktaki azot birleşikleri amonyum nitrat ve
nitritlerden bakterilerin faaliyeti sayesinde bitkiler istifade eder. Diğer bazı
bakteriler toprak nitritlerini serbest azota çevirir. Bu da atmosfere geçer.
Diğer bazıları ise atmosferin azotunu amino asitlere çevirerek bunların azotlu
bitkilerce kullanılmasını sağlarlar. Hayvanlar, ya bu bitkileri ve bunları yiyen
diğer hayvanları yiyerek gıdalanır. Bunların ölümü ile de bu devir tekrarlanır.
Böylece bütün yaratıklar gıdalarını bulur, hayatlarının devamını sağlarlar.
Bu devr-i dâim olmasaydı,
milyonlarca tür canlı nereden gıda bulup hayatlarını sürdürebilirlerdi? Bu
muhteşem tertip çok büyük bir bilgi ve maharet ile düzenlenmiş olup, ne diğer
canlılara gıda vazifesi gören türlerin yenilip ortadan kalkmasına, ne de bir
kısım canlıların aç kalmasına meydan bırakmamaktadır. Çok ince hesaplara dayanan
bu mükemmel sistem sayesinde gıdalarımız tükenmeden ihtiyaçlarımızı karşılamakta
devam etmektedir. Her birinin üremesi, cüssesi, korunması hep bu nizamın
devamına yeterli olacak şekilde verilmiştir. Birinin diğerini ortadan kaldırarak
soyunun tükenmesi önlenmiştir. Bunun düzenlenmesi, en büyük hesap uzmanlarının,
en dâhî bilginlerin, en gelişmiş bilgisayarlar veya teknolojik araçlarla bile
başarabileceği işlerden değildir. Kaldı ki, bunun hesabını yapıp, aksatmadan
uygulatıp canlısına göre bunların verilmesi, ancak ve ancak mutlak kudret
sahibi, âlemlerin Rabbı ve Razzâk'ı olan bir Yaratıcı'ya muthaçtır. Başka türlü
olması imkânsızdır.